سکس باحال من تشنه کیرم آبتو میخورم میرفت که بتونه عرق زیر پستوناش خشک

0 views

سکس باحال من تشنه کیرم آبتو میخورم

سکس باحال سکس با حاج خانوم حشری بهش گفتم همسایه تون هستم سوار شد اومد جلو نشست
یهو بحث عوض کرد به تنهاییش بعد از فوت شوهرش.
حاج خانوم که چادر سرش بود وقتی نشست تو ماشين چادر رو سکس باحال گاهی باز می‌کرد و با سوتین اش ور میرفت که بتونه عرق زیر پستوناش خشک کنه منم گاهی به بدنش دید میزدم
حاج خانوم حدود 47،8 سال سن داره هیکلش دیگه از اون حالت شق و رقی افتاده بود
یه روز با دوچرخه دیدم حاج خانوم در ايستاده.پرده های خونه ام رو که می خوام بشورمش برام باز کن که بهش گفتم اگر بخوای من کمکت میکنم
اونم قبول کرد

کیر داداشی جرم داد

کیرم کم کم داشت کله میزد
من اون روز یه گرم کن شلوار ورزشی تنم سکس باحال بود که یه مقدار تنگ بود. من رفتم بالا و داشتم کم کم گیره پشت پرده رو باز می کردم که حاج خانوم بدون چادر با تیشرت آستین حلقه ای و شلوار تنگ اومد تو اتاق،برق سه فاز منو گرفته بود حاج خانوم هم اومد روبروی من ایستاد و به قول خودش خواست کمکم کنه.من با این حرکت حاج خانوم یه کوچولو راست کردم و کیرم کم کم داشت کله میزد.
یهو حاج خانوم بی مقدمه دستش رو گذاشت رو کیرم سکس باحال و شروع کرد به مالیدنش از پشت شلوار. من دست از کار کشیدم و اومدم پایین و گفتم چیکار می کنی؟
حاج خانوم خودش انداخت تو بغلم و شروع کرد به نوازش سینه و شکمم! کمی از خودم دورش کردم و گفتم من نمیتونم اما دوباره خودش چسبوند بهم سرش رو آوردم بالا و تو صورتش نگاه کردم. دیدم داره گریه می کنه و میگه آفرین بذار باهات باشم هر کاری بخوای میکنم من تشنه کیرم منم دلم براش سوخت و گفتم باشه فقط من سکس باحال باید زود برم خانومم شک میکنه. گفت باشه.

سکس

ساک زدن ش عالی بود
حاج خانوم شلوار و شورتم با هم کشید پایین و تیشرتم رو از تنم در آورد عجیب سفید بود حاج خانوم سینه هاش افتاده بود ولی اندامش یک دست سفید و نرم بود. به من گفت رو تخت بخوابم منم دراز کشیدم و اون شروع کرد به خوردن سینه و بوسیدن شکم و کم‌کم رفت پایین. ساک زدن ش عالی بود خوابوندمش و شروع کردم به خوردن کس سکس باحال اش.قبل از اینکه زبان ام بهش بخوره لبه های کسش داخل بدنش بود و بیرون نیومده بود که خیلی گشاد نشون بده با دست دو طرف کس ش رو باز کردم و زبونم رو کم کم مالومندم به چوچولش صدای ناله ش بلند شد و می‌گفت بخور بخور محکم تر بخور دیگه التماس می‌کرد بسه ولی من ادامه دادم و صدای فریادش با جاری شدن آب کسش یکی شد.نگاه به کسش کردم دیدم که خیلی گشاد و وا رفته است واسه همین تصمیم گرفتم سریع از رو کس برم سراغ کونش. پاهاش رو دادم بالا و کمی کس گشاد و خیس ش رو گاییدم کیرم کاملاً تا سکس باحال بالا خیس خیس شده بود با همون حالت که پشتش رو تخت بود پاهاش دادم بالاتر و کیرمو گذاشتم رو سوراخ کونش. کرم مالیدم به کیرم و سوراخش و کم‌کم فشار دادم و کیرم تو سوراخش جا خورد. شروع کردم به تلمبه زدن و بعد آوردمش بالا و داگی استایل کونش گاییدم گفت سکس باحال همشو میخورم بده به من. باز هم برام ساک زد و منم آبمو تو حلقش خالی کردم

سارا جی سکس انلاین سکسی قدیمی کون تپل سکس با خدمتکار کس تنگ سکس با معلم الکسیس تگزاس کس کردن سکس الکسیس تگزاس سکس دختر کلیپ سکسی

cumshot,hardcore,milf,natural,huge-tits,mom,housewife,cop,caught,big-tits,shop,stealing,blackmail,stepmom,blackmailed,shoplifter,shoplift,shoplyfter,mylf,shoplyftermlf