سکس ایرانی خشن کیر اشتراکی بیشتر بکن زنبوری تا زیر کونش پوشیده بود رفت

سکس ایرانی خشن کیر اشتراکی بیشتر بکن

سکس ایرانی خشن بستن.بعد 2 تایی کف پاهاشون رو گذاشتن روی صورت فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه هم با التماس میگفت:ولم کنین خفم کردن!این چه کاریه دیگه!پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش رو مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت:دیگه فضولی میکنی؟بو بکش……اومممم……بو کن……و با بوی کف پاهام خفه شو.آیدا به سمیرا گفت تو پاهات رو بردار بزار من کامل خفش کنم بعد تو.سمیرا رفت و کفش هاش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری بگیره.آیدا کف پاهاش رو روی صورت فاطمه فشار میداد و فاطمه داد میزد صورتم له شد!!!!چه بوی…سکس ایرانی خشن اوفففف…..خفه شدم.سمیرا پاهاش رو از کفش در آورد.من از اون بالا میدیدم که پاهاش خیسه عرقه و برق میزنه.سریع کف پاهای خیسه عرقش رو گذاشت روی صورت فاطمه.فاطمه یه لحظه هیچ صدایی ازش در نیومد.چند ثانیه بعد گفت:اوفففف…….چه بوی عرق کف پایی…..!!!!!!بسه…….صورتم خیس
کیر کلفت باشه

کیر اشتراکی, بیشتر بکن

سکس
بحثش داغ بود که با خوندنش خودمو خانومم حشری میشدیم و باعث میشد وسط سکس دایم از نفر سوم یا دوستام حرف بزنم ولی جرات انجامشو نداشتیم نه من و نه همسرم. حدود تیر ماه بود که با زنم رفتیم شمال اونجا چون هوا گرم بود یه دامن تا زانوش بدون جوراب پوشیده بود و باعث میشد نگاه ملت رو پاهای سفید زنم باشه. زنمم دایم اینو بهم میگفت و میخندید سکس ایرانی خشن و خوشش میومد ولی حرکتی نمیکرد. اونجا فهمیدم که از اینکه زنمو بکنن خوشم میاد. از قصد جاهای شلوغ زنمو تنها میفرستادم و خودم با فاصله از نگاه مردم به زنم لذت میبردم. وقتی تو ماشین نشست گفت تو هم خوشت میاد منو بمالنا… تا دو هفته پیش که بالاخره تصمیم گرفتیم توافقی عملیش کنیم ولی با کسی که واسمون دردسر نشه و مارو نشناسه واسه اینکه خونمون رو یاد نگیره از تهران اومدم شهریار سمت میدون جهاد که کارگرهای بیکار وامیستن اومدم اولش یکیو سوار کردم بهش گفتم دو ساعت باهات کار راحت دارم خیلی گیر داد که کارت چیه که بهش گفتم بریم دو تایی جنده بکنیم. اولین چراغ قرمز سزیع پیاده شد و ناپدید شد !! ترسیده بود دوباره برگشتم همونجا یه یارو با هیکل گنده لباسای کثیف بود. یادم افتاد امریکایی ها هوای قشر زحمت کش مثل برق کار و لوله کش رو سکس ایرانی خشن دارن و بهشون حال میدن اشاره کردم بیاد تو ماشین. تا تهران بهش توضیح دادم و قبول کرد ولی گفت 150 میگیره . واسه کس کردن هم باید پول بدیم. متاهل بود و 37 ساله اهل ارومیه بهش میخورد کیر کلفت باشه. بهش گفتم فرض کن داری زنمو میکنی که با تعجب تمام نگاه میکرد و هرچی میگفتم فقط میگفت باشه وقتی رسیدیم زنم با اکراه نگاهش کرد و استرس داشت خودمم همینطور به خاطر کثیفیش فرستادمش حموم و یه ژیلت دادم تا پشمای کیرشو بزنه و کیرشو تمیز بشوره. وقتی اومد چون لباس سایزش نداشتم همونجور لخت سکس ایرانی خشن با حوله من خودشو خشک کرد فرستادمش تو اتاقمون.

کوس پیره های آماتور به دنبال کیر خوب

میمالید و از لذت
ملیکا عین جنده ها ارایش کرده بود و یه ساپورت تور زنبوری تا زیر کونش پوشیده بود رفت پیشش خوابید . طرف اسمش محسن بود و اولش خجالت میکشید زنم دستشو کشید به کیرش و سینه های پشمالوش کم کم یخش باز شد و صورت ملیکا رو نوازش میکرد. ملیکا اروم کیر محسن که نیمه شق بود کرد تو دهنش و واسش ساک میزد بعد از پنج دقیقه دیگه کامل کیرش شق شده سکس ایرانی خشن بود. حدود 18 سانت و دو برابر کلفت تر از کیر من خودم سایزم 17 و معمولی ولی واسه محسن خیلی کلفت بود. ملیکا دوباره رو تخت دراز کشید و کیر محسن رو لیس میزد محسن هم سینه های سفید و سایز 75 که خیلی سفت و شق بودن رو گرفته بود میمالید و از لذت چشماشو بسته بود. بعد پنج دقیقه زنم دراز کشید لنگاشو وا کرد به محسن گفت کسمو بلیس.دوست نداشتم این تجربه تموم بشه کاش میشد تا اخر عمر بشینم دادن زنمو به دیگران ببینم لذت ببرم. محسن مثل دیوانه ها زبونشو از بالا تا پایین کس زنم میکشید ملیکا هم سرشو گرفته بود و بیشتر فشارش میداد. بهش گفت کونمو هم لیس بزن که محسن با ولع تمام ملیکا رو با دستای پر رگ و ریشه اش داگی خوابوند و افتاد به جون سوراخ کون صورتیش کیرم داشت منفجر میشد ولی قرص خورده بودم و بعید بود به این زودیا ابم بیاد. کم کم سکس ایرانی خشن داشت اه و ناله ملیکا در میومد که گفتم بسه بزار بکنه تو کست که ملیکا برگشت و لنگاشو باز کرد. محسن بدون کاندوم و مثل وحشیا به زور کل کیر کلفتشو کرد تو کس زنم و خوابید روش.ملیکا یه جیغ شدید کشید و رو تختی رو گاز گرفت عاشق جیغ زدنش شدم. بزار همسایه ها بشنون بزار کل شهر بفمه که زنم داره کس میده کاش کل شهر بیان زنمو بگان . بدن ملیکا زیر هیکل بزرگ محسن گم شده بود و محسن داشت به شدت تو کس زنم تلنبه میزد ملیکا هم فقط ناله میکرد حسابی دردش گرفته بود. از زیر محسن خودشو کشید سکس ایرانی خشن بیرون محسن رو هل داد رو تخت و رفت کیرشو تنظیم کرد و بادقت اروم تا ته کرد تو کسش و یه اه سکسی کشید با سرعت کم داشت رو کیر محسن بالا پایین میکرد و محسن هم سینه های ملیکا رو تو مشتش گرفته بود . بعد چند دقیقه خود محسن از بغل ملیکا گرفت و رو کیرش بالا پایینش میکرد که این حالتش باعث میشد کون سفید و گردش به لرزه در بیاد دیگه طاقت نیوردم و رفتم از پشت کیرمو کردم تو کون ملیکا چون یک سالی میشد که از کون میکردمش زیاد اذیت نشد.

سفت کردن بدنش
حالا دو تایی داشتیم زنمو میگاییدیم ملیکا هم حسابی داغ شده بود . منو محسن به شدت داشتیم تو کس و کون زنم تلنبه میزدیم و سوراخهاشو که میخارید رو با کیر پر و خالی میکردیم که یهم خودشو تو بغلم ول کرد و ارضا شد ولی ما ول کن نبودیم. بلندش کردم به محسن گفتم بکن تو کونش دوست داشتم جیغ کشیدنش رو بشنوم محسن هم نامردی و سرشو کرد تو ملیکا سریع خودشو پرت سکس ایرانی خشن کرد جلو دستشو گذاشته بود رو کونش دردش گرفته بود بعد از دو دقیقه دستشو از رو سوراخش ورداشت.حسابی قرمز شده بود.
سکس زوری خشن سکس خشن گروهی فیلم سکس خشن فیلم سکسی خشن فیلم سکس زوری سکس زوری سکس انال فیلم سکسی ژاپنی سکس ژاپنی کون زن کلیپ سکسی

One thought on “سکس ایرانی خشن کیر اشتراکی بیشتر بکن زنبوری تا زیر کونش پوشیده بود رفت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *