سکس الکسیس تکزاس از تمیزکاری هتل تا تمیز کاری کیر مشتری

0 views

سکس الکسیس تکزاس از تمیزکاری هتل تا تمیز کاری کیر مشتری

سکس الکسیس تکزاس بیتا خیلی داشت تقلا میکرد و زیر کف پاهای زنم خفه میشد!اخه فکر کنید از دیشب پاهای زنم توی کفش بودن و عرقی بودن!!!!همون موقع از کفش دراورده و گذاشته روی صورت یه دختر بیست ساله!!!!!پاهایی که خیلی عرقی بودن و بو میدادن!!!!در این بین فاطمه هم داشت کف پاهای مهدیه و دوستاش رو به نوبت میخورد و میلیسید!اینقدر خورده بود که کف پاهای مهدیه خیس شده بودن!!!فاطمه با کراهت لیس میزد و میگفت:اومممم…….اوففففف……مزه عرق بومادرون میده پاهاتون!!!!مهدیه و دوستاش هم زدن زیره خنده!!!!نیم ساعتی گذشت و آیدا که بیتا رو واقعا سکس الکسیس تکزاس گاییده بود و صورت بیتا با عرق کف پاهای آیدا سرخ شده بود بلند کرد و برد توی کون بزرگ مهدیه!!!!فاطمه هم داد زد نامرده جنده دخترم رو ول کن!!!!!خفه شد!!!!!
قضیه برای برج 9سال قبله که تازه خدمتم تموم شده بود قبل از خدمت فعالیت زیادی داشتم تو سایت برای پیدا کردن زوج و سکس یه سه نفره ولی کسی پیدا نکرده بودم تا اینکه یه روز بعد از ظهر ساعت 5 روی تلگرامم پیام اومد که سلام سعید هستم از اصفهان دنبال نفر سوم و ماساژور هستیم اگر دوست داشتین خبر کنید تا قرار بزاریم برای دیدن و شروع رابطه
منم جواب دادم و قرار گذاشتیم که همدیگه رو ببینیم سکس الکسیس تکزاس و اگر خوشمون اومد اولین ام اف ام رو سه نایب تجربه کنیم
دو روز بعد از پیام باهاشون قرار گذاشتم و رفتم ببینمشون سعید 40سالش بود و مینا 29.
روز قرار که شد رفتم جایی که گفته بودن

از تمیزکاری هتل تا تمیز کاری کیر مشتری

سکس
نزدیک 5دقیقه دیر رسیدم و دیدم ماشینش اونجا بود رفتم جلو و در رو باز کردم نشستم صندلی عقب
مینا واقعا خوشگل بود و هیکل رو فرمی داشت از رو سکس الکسیس تکزاس لباس که خیلی سکسی بود من که همونجا شق کردم
سلام و خوش و بشی کردیم و راه افتادیم یخورده صحبت کردیم ، باهم راحت شدیم و خوششون اومد ازم و برای فردا صبحش قرار شد برم خونشون.
فردا صبح تا نزدیکی خونه رفتم و بعدش سعید اومد دنبالم و رسیدیم خونه
چون اولین ام اف ام من بود خیلی استرس داشتم موقع رفتن داخل خونه
رسیدیم داخل خونه سعید جلو و من پشت سرش بعد دیدم سکس الکسیس تکزاس مینا از آشپزخونه اومد بیرون با یه بیکنی مشکی و آرایش نسبتا غلیظ،بدن سفید کون و سینه بزرگ
دست دادیم و روبوسی کردیم
نشستیم رو صندلی های میر اشپزخونه

کون سفید گاییده میشه و با آب کیر پر میشه

کمی در مورد کار و اوضاع هم صحبت کردیم،لبای مینا خیلی حشری کرده بود منو و دوست داشتم همون لحظه بخورمشون
سعید یه سری قلیون آماده کرد و کشیدیم تو همین حین سکس الکسیس تکزاس مینا خیلی دلبری میکرد هی دولا راست مبشد خودشو میمالید به سعید من که داشتم دیوونه میشدم برا کردنش
به مینا گفتم بره لخت بشه رو تخت دراز بکشه خودمم رفتم لباسام رو درآوردم و آماده شدم تا برو ماساژ رو شروع کنم
روغن ماساژ رو برداشتم و رفتم داخل اتاق مینا با یه شرت توری مشکی دمر خوابیده بود رو تخت
چه بدن رو فرم و سفیدی داشت با دیدن اون صحنه  سکس الکسیس تکزاس کیرم راست شد به سعید گفتم که کاندوم بیاره بزاره دم دست
آروم دستامو روغنی کردم و روغن رو ریختم رو بدنش
خیلی آروم شروع کردم به ماساژ دادن گردن و کمرش اروم میمالیدمش از کمر اومدم رو کونش و شرتشو در آوردم که سوراخشو بتونم بمالم تا تحریک بشه
کم کم داشت صداهای ریزی ازش در میومد اه و اوه آروم میکرد
اومدم روی رونهاش و پشت ساقهاش مالیدم معلوم بود حسابی محشری شده بود منم خیلی آروم کیرمو که سیخ شده بود میمالیدم بهش،پشتش که قشنگ ماساژ دادم برش گردوندم و چشمم به سینه های خوشگل و خوش فرمش افتاد اووووف خیلی خوردنی و خوشگل بود با نوک صورتی و حشری کننده
اومدم روغن بریزم که چشمامون باهم قفل شد و میشد اوج شهوت سکس الکسیس تکزاس رو دید سعید که کنار ما بود بادیدن این صحنه اومد و شروع کرد بهای گرفتن ازش منم که دیدم سعید شروع کرده شروع کردم به مالیدم سینه هاش و خوردنش سینه های گرد و نزدیک 85داشت نوکشو گاز میگرفتم و جیغ کوچیکی میزد اروم لیس زدم اومدم رو کس سفید و بی موش داشتم وحشیانه میخوردمش حشرم خیلی بالا رفته بود زبونمو میکردم توش گاهی هم انگشتامو
سرمو اوردم بالا دیدم مینا داره واسه سعید ساک میزنه بهش گفتم تو کسشو بخور سکس الکسیس تکزاس تا برا من ساک بزنه خیلی حرفه ای میخورد اه و اوه من بلند شده بود داشتم حال میکردم خیلی لذت بخش بود

مینا طاقت نیاورد و سریع حالت داگ استایل رو تخت شد و گفت تو بکن تو کسم سعیدم براش ساک بزنم
کیرمو که کاندوم کشیدم و گذاشتم دم کسش خیلی خیلی تنگ بود بزور کیرم رفت تو که یه سکس الکسیس تکزاس جیغ نسبتا بلند کشید واقعا تنگ تنگ بود چه حالی میداد کیرم داشت میترکید از شدت شق شدن نزدیک ده دیقه تلمبه زدم و کسش رو گاییدم خیلی داشتم لذت میبردم
که سعید گفت منم میخوام بکنم جاهامونو عوض کردیم کیر سعید کوچیک بود نزدیک 12سانت بودش
کیرمو گذاشتم دهنش و برام میخورد اخ که چ حرفه ای میخورد تو همین حین سعید آبش اومد و ارضا شد
وقتی ارضا شد به مینا گفتم من میخابم رو تخت تو بشین رو کیرم تا بکنمت
دراز کشیدم و کیرمو به زور کردم تو کسش خیلی خوب با دوتا دستام سینه هاشو گرفتم دستم سکس الکسیس تکزاس و میمالیدمش تند تند تلمبه میزدم سعید هم اومده بود داشت ازش لب میگرفت تو ای حین دیدم که داره میلرزه و شل شد و ارضا شد برگردوندمش رو تخت و دراز کشید شروع کردم به خوردن لباش تا حالش اومد سرجاش منم نزدیک ارضا شدنم بود دادم برام ساک زد و با کیرم ور رفت تا آبم اومد و ریختم رو ضر و صورتش چندتا بوس خوشگل ازش گرفتم و خداحافظی کردیم و برگشتم.

کون ایرانی

کون سفید سکس زوری خارجی فیلم سکسی مادر پسر کلیپ سکس زوری سکس شهوتی سکس دراتوبوس کون سفید ایرانی داستان سکس سکس مامان پسر سکس الکسیس تگزاز