سکس اتوبوس عاشق پسر حشری و شیطون با کیر مناسب

سکس اتوبوس عاشق پسر حشری و شیطون با کیر مناسب

سکس اتوبوس و کون گنده ای داره و کاراته هم کار میکنه.آیدا که اعصابش خرد بود به سمیرا گفت چه کار کنیم حال فاطمه رو بگیریم.سمیرا گفت بیارش خونتون یا بریم پیششون من خودم یه نقشه خوب دارم.به بهونه کاراته حالشون رو میگیریم.این رو هم بگم که فاطمه خانم و دخترش هر دو جودو کار بودن.آیدا گفت نمیشه اینها جودو کارن.دهنمون رو سرویس میکنن.سمیرا گفت فاطمه رو تنهایی بکشون اینجا.هر کاری هم اون لحظه گفتم انجام میدی آیدا!!!!آیدا گفت میخایی چه کار کنی؟سمیرا گفت میخوام با کف پاهامون صورتش رو له کنیم و با بوی کف پاهامون خفشون کنیم ولی اول باید فاطمه رو تنهایی گیر بیاریم.من تعجب کرده بودم که چرا سمیرا میخواست سکس اتوبوس این جوری حالشون رو بگیره!!!آیدا هم با تعجب گفت:وا…..که چی بشه؟چه فایده؟سمیرا گفت:خر…..خوب عکس هم میگیریم
دو تا پسر منو بین خودشون تقسیم میکنن
همین الآن لباس های زیرش رو پوشیدم و میخوام تصور کنم دو تا پسر عاشقانه دارن منو بین خودشون تقسیم میکنن و منم با تمام وجود سعی میکنم برای هردوشون به اندازه کافی وقت بذارم تا آب هردوشون رو رو بدنم ببینم.
اسمش نازنین بود. دوست دختر یکی از دوستامون که ازش جدا شده بود سکس اتوبوس. مشکلشون این بود که نازنین انقدر زیبا و جذاب بود و قلب مهربونی داشت که دوستم از حسودی زیاد بهش پرخاش میکرد و سرش داد میزد یکی دوبار هم دست روش بلند کرده بود. مدام توهم اینو داشت که همه میخوان نازنین و بکنن.
بعد از اینکه جدا شده بودن نازنین پیش ما زیاد میومد. من و آرمان یه دفتر طراحی داشتیم. نازنین به ما سکس اتوبوس خیلی اعتماد داشت. ما انقدر باهم صمیمی بودیم که نازنین فکر میکرد ما گی هستیم. ما گی نبودیم ولی انقدر باز و راحت باهاش راجع به این موضوع حرف زدیم که از صداقت ما خوشش اومده بود. همیشه میگفت هیچ دو تا پسری مثل شما ندیدم که انقدر باهم راحت باشن و حسود نباشن. ما هر دو ازش خوشمون سکس اتوبوس میومد و اینو پنهان نمیکردیم.

ازش خواستم تموم کنه.گفتم بخواب سکس اتوبوس و قمبل کن.گفت از عقب نمیدم و تکرار میکرد که میگن خیلی درد داره.حرفام روش تاثیری نداشت و قانع نشد اون کون سفید و خوش فرمشو به کیرم بسپاره. گفتم باشه لاپایی میزنم.گفت لاپایی حال نمیده و بیا از جلو.گفتم ولی تو دختری نمیشه.میگفت اوپنم و مشکلی نداره.یه لحظه جا خوردم ولی برام مهم نبود چجوری اوپن شده.سر کیرمو گذاشتم رو کسش و میمالیدم روش. +بکن تو.دارم میمیرم سامان. _بکنم؟ +آرهههه زودباش _نشنیدم! +بکن تو سامان اذیتم نکن. فیلم سکسمون ارسال شد آروم کیرمو هل دادم تو کسش.با تلمبه هام ناله های بلند اونم شروع شد.کسش لیز و داغ بود تموم تنم داشت میسوخت. +بکن جندتو سامان جرم بده مرد من! حرفاش آتیشمو شعله ور تر میکرد و با تمام وجود داشتم تلمبه میزدم.پاهاشو سکس اتوبوس دور کمرم قفل کرده بود و از لذت مثل مار به خودش میپیچید.خم شدم روش و گردنشو لیس زدم.دستاشو برد رو کمرم و چنگ مینداخت.کمرم میسوخت و محکم تر تلمبه میزدم.لبامو گذاشتم رو لباش و مشغول لب گرفتن بودیم که لباشو جدا کرد و جیغ خفیفی زد و ارضا شد. کسش خیس تر شده بود و تلمبه های من محکم تر.سینه هاشو میمالیدم و تلمبه میزدم.کشیدم بیرون و ارضا شدم.خستگی لذتبخشی تو وجودم بود. نگاهش کردم که با یه لبخند ریز جوابمو داد.زیبایی چشاش واقعا ترسناک بود. ساعت یه ربع به هفت بود. آماده شدم سکس اتوبوس و از خونه زدم بیرون.بدرقم نکرد!

خیلی غیر مستقیم همه چی به سمت تریسام پیش رفت و بالاخره پیشنهاد ما با استقبال اون روبرو شد و این کارو کردیم. بارها و بارها سه نفری سکس اتوبوس باهم خوابیدیم. تعریف جدیدی از عشق برام به وجود اومده بود. اوایلش فقط خنده بود تا لذت جنسی. اما بعد لذت بی انتها… وقتی نازنین روی تخت دراز میکشید

سکس

با کیر میرسوندمش نزدیک ارگاسم

و آرمان کس نازشو میلیسید من دستای نازنین و محکم میگرفتم و فقط تو چشاش نگاه میکردم. دیدن اون صورت ماهش وقتی داشت به ارگاسم میرسید دیوانه کننده بود همیشه به اون حالتش حسودیم میشد. هیچ وقت ما اول کردن و شروع نمیکردیم. اغلب اوقات اول آرمان با زبون ارضاش میکرد و من فقط چشاشو نگاه میکردم و نوازشش میکردم. بعد از اولین ارگاسمش با زبون، من که حسابی حشری شده بودم با کیر میوفتادم به جون کس داغ سکس اتوبوس و خیسش. من آبم خیلی دیر میاد جوری که وسط سکس یه استراحت میکنم. با کیر میرسوندمش نزدیک ارگاسم و اون لحظه آرمان که داشت حال کردن مارو میدید با کیر کلفت ترش میومد جلو و جای منو میگرفت. نازنین دیوونه این کارمون بود قشنگ تفاوت کیرارو متوجه میشد سکس اتوبوس و میگفت هر کدوم یه لذت خاصی داره.

بازی با کوس داغ تشنه کیر

میخواستم آبشو بریزه
آرمان آبش میومد من ازش میخواستم بپاشه رو شکم نازنین. چون دوس داشتم خودم وقتی کس زیباشو میخورم بوی منی بیاد تو مشامم. نازنین از اینکه من از آرمان میخواستم آبشو بریزه لذت عجیبی میبرد. حالا من حسابی میلیسیدم براش تا دوباره به ارگاسم برسه. بعدش خودم دوباره میکردم در حالی که منی دوستم روی تن نازنین بود. حالا منم آبمو میپاشیدم رو تن زیباش و هر دو از چپ و راست بغلش میکردیم سکس اتوبوس  و میبوسیدیمش و نوازشش میکردیم…
باید در تعریف عشق تجدید نظر کرد. عشق بین آدمها میتونه انواع مختلفی داشته باشه.
حالا نازنین رفته خارج از کشور برای تحصیلات سکس اتوبوس و من هر موقع یادش میوفتم لباسهای زیرش رو که پیشم جا گذاشته میپوشم و تصور میکنم جای اون هستم. هیچ چیز جای اون سکس معرکه سه نفری مارو نمیگیره برام.

سکس عمو جانی
سکس‌الکسیس سکس فامیلی داستان سکس حشری فیلم های الکسیس تگزاس الکسیس تگزاس سکس داستان سکسی مادر فیلم پورنو فیلم پورن الکسیس تگزاس بلکد فیلم سکس لزبین

One thought on “سکس اتوبوس عاشق پسر حشری و شیطون با کیر مناسب

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *