سکس اتفاقی کوس کوچیک و عمیق اش پره آب شد

0 views

سکس اتفاقی کوس کوچیک و عمیق اش پره آب شد

سکس اتفاقی آیدا هم زیره پاهای بیتا داشت دست و پا میزد و به بیتا فحش میداد.بیتا پاش رو از روی دهنه آیدا برداشت و گفت:هنوز برات دارم!بعد راهش رو کشید و رفت!من در رو وا کردم و اومدم توی هال.آیدا گفت:تو هم تا اتفاقی میفته سریع فرار کن برو توی اتاق قایم شو!!!!!زنت رو داره میگایه تو جلو نمیایی؟گفتم این ماجرا زنونه هست و به من هیچ ربطی نداره!آیدا گفت پس دیگه حق نداری توی اتاق بمونی.من هنوز کلی کار با این ها دارم!گفتم من دوست دارم توی اتاق بمونم و میمونم!آیدا گفت:هر غلطی دوست داری
بکن.یک روز گذشت و آیدا زنگ زده بود مهدیه سکس اتفاقی و دوستاش که بیان اونجا تا دوباره درسی به فاطمه و دخترش بدن.جریان بیتا رو هم واسه مهدیه تعریف کرده بود.ولی مهدیه دیگه قبول نکرده بود و گفته بود ما کار و زندگی داریم.نمیتونم هر دقیقه چند نفر رو بیارم تا تو اونجا با عرق پاهات بقیه رو خفه کنی و ما تماشا کنیم !واسه همین آیدا رفت دنبال چند نفر دیگه که پایه باشن واسه این کار.واسه همین زنگ زد به دختر خاله هاش.فا
آماده سکس بوده

کوس کوچیک و عمیق اش پره آب شد

سکس
فردای اونروز بهم یه پیام عارفانه فرستاد . سکس اتفاقی منم یه پیام فرستادم. دو سه روز همینجور گذشت و پیامای سارا خانم تبدیل به عاشقانه و بعد -۱۸ شد! منم خوشم میومد. تا اینکه یه بار بهم پیام دا د که تو دوس دختر داری ؟ منم گفتم نه. اون جواب داد با من رفاقت میکنی ؟ من با این حرفش خیلی حال کردم(خب تا حالا دوس دختر نداشتم . اونم با یه همچین دختری!) منم جواب دادم باشه . بعد همه پیامامون عاشقانه و سکسی شد ! یه شب سارا بهم زنگ زد و گفت شب بیا خونه من.منم خودمو خوشتیپ کردم و با یه شاخه گل رفتم خونه ش. در و که باز کرد وای چی دیدم ؟ یه تاپ قرمز و یه شلوارک فسفری رنگ پوشیده بود. آرایش سبکی هم کرده بود . موهاشم خیلی قشنگ بسته بود. با هم روبوسی کردیم و رفتم تو و رو مبل نشستیم. یقه تاپش باز بود و بالای سینه هاش معلوم بود. اون کون کنده و خوش فرمشم از روی شلوارکش خیلی حشریم میکرد. وقتی سکس اتفاقی برام چایی اورد من چشامو دوختم به سینه هاش و وقتی که برمیگشت من کونشو نگاه میکردم. سارا فهمیده بود(من فقط به قصد یکی دو ساعت نشستن و چش چرونی رفته بودم اونجا . اصلا فکر سکس به ذهنمم خطور نمیکرد ولی ظاهرا سارا خانم از قبل آماده سکس بوده! ) اینو خودش بعدا گفت. اومد رو مبل دیشم نشست و با هم چای خوردیم و یواش یواش خودشد به من نزدیک میکرد . منم دستمو انداختم دور گردنش . کیرم دیگه راست شده بود. پاهامو انداختم رو همدیگه تا نفهمه ولی اون اینکاره بود و خیلی خوب فهمیده بود. همینجور که داشتیم حرف میزدیم سرشو گذاشت رو پام و پاهاشو داراز کرد . من خیلی خوشم اومده بود . سر و گردنشو نوازش میکردم و اونم دستشو رو صورتم میکشید. چند لحظه هر دو مون هیچی نمیگفتیم و فقط داشتیم همدیگه رو نوازش میکردیم(سارا خیلی وقت بود که سکس نداشته سکس اتفاقی و اونم مثل من خیلی تو کف بود). یکم که گردنشو مالیدم دیدم داره حال میکنه و نمیتونه بخوابه و انور اونور میشه

سکس اتفاقی مرد کیر شق

سکس نداشته خیلی تو کف بود
و اونم دیگه کیر منو گرفته بود تو دستش باهاش ور میرفت. یه حس خیلی خوبی داشتم سکس اتفاقی . داشتم کیف میکردم. بلندش کردم و تاپشو دراوردم و سینه هاشو از روی سوتین دیدم. یه سوتین قرمز پوشیده بود . یه کم از روی سوتین خوردمو بعد سارا گفت سوتینمو دربیار. منم سوتینشو باز کردم و شروع کردم به خوردن سینه هاش. من حال میکردم و اونم آه وناله میکرد و همش میگفت گاز بگیر سعید گاز بگیر!منم گاز میگرفتم. دستمو گرفت گذاشت رو کسش. منم کسشو مالیدم . بعد پا شدم و شلوارکشو دراوردم و دیدم یه شورت سفید از نوع سکسی پوشیده و از روی شورتش که حسابی خیس شده بود کسشو لیس میزدم. سارا هم همش آه و ناله میکرد. دیگه طاقت نیاوردم و شورتشو در اوردم

خیلی کون خوبی داشت
تماشای کسش بودم که گفت چیکار میکنی بخورش! منم شروع کردم به خوردن کسش سکس اتفاقی. خیلی آبدار بود! اونم مینالید و حال میکرد .بعد چند دقیقه خوردن کسش دیدم جیغ بلندی کشید و شل شد. فهمیدم ارضا شده. کیرم اینقدر سفت شده بود که مثل یه کمپرسور به سنگ میزدی سوراخ میکرد.بلندش کردم و گفتم که باید کیرمو بخوری. اونم استقبال کرد و شروع کرد به ساک زدن . خیلی حال میداد. کیرمو کشیدم بیرونو گفتم بخواب میخوام بکنمت. اونم خوابید و منم کیرمو گذاشتم در کسشو با یه فشار کم کردم تو کسش. وای چه کس داغی داشت. تند تند تلمبه میزدم. سارا داد میزد نامرد یواشتر. ولی من خیلی حشری بودمو اصلا توجهی بهش نمیکردم . بعد چند دقیقه دیدم دارم ارضا میشم و بهش گفتم آبم داره میاد! گفت بریز تو . من کیست دارم و قرص میخورم . نترس. منم آبمو ریختم تو کسشو خیلی بیحال افتادم روش. تا صبح لخت بغل هم خوابیدیم(فرداش جمعه بود و تعطیل بودیم) صبح با هم سکس اتفاقی رفتیم حموم و دوبار تو حموم کردمش(اما اینبار از کون!) همونی که آرزوشو داشتم. خیلی کون خوبی داشت . اولش قبول نکرد ولی وقتی باهاش ور رفتم و حشری شد و گفت منو بکن منم نامردی نکردمو گفتم فقط از کون میکنم! اونم بالاجبار قبول کرد و منم یه کم در کونشو چرب کردم و بعد کیرمو گذاشتم در کونشو آروم آروم فرستادم تو کونش. چه کونی داشت! خیلی حال دا د. آبمو ریختم تو کونشو اومدیم بیرون. از اون روز به بعد هفته ای سه چار بار میرفتم خونه سارا و اونو اساسی میکردمش تا پارسال که دیگه با هم قطع رابطه کردیم سکس اتفاقی. ولی همچنان حسرت اون روزا رو میخورم . اینم خاطره اولین سکس من. امیدوارم خوشتون اومده باشه . از اول تا آخرش واقعیت بود . لطفا نظرتون و بدید.

سکس فامیلی

کلیپ سکس دختر ایرانی کلیپ سکسی شهوانی کلیپ سکسی کوتاه کلیپ لز کلیپ کوتاه سکسی كليپ سكسي دانلود فیلم لزبین دانلود فیلمهای سکسی دانلود فیلم سکسی جدید سکس المان