سکس آمریکایی جدید نزدیک بود دهنش پاره شه هارای و آشی گروما رو به سمیرا

0 views
0%

سکس آمریکایی جدید نزدیک بود دهنش پاره شه

سکس آمریکایی جدید معرفی نمیکنی دوستت رو.آیدا سمیرا رو معرفی کرد.فاطمه گفت کاری با من داشتین که گفتین بیام اینجا؟سمیرا گفت شما جودو کار میکنین واسه همین من میخوام از شما کمی جودو یاد بگیرم.من هم بهتون کاراته یاد میدم.فاطمه گفت باشه فردا بیا کلاس بهت یاد میدم.سمیرا گفت همین الان میخوام یاد بگیرم چون جلوی یکی از دوستام گفتم جودو بلدم نمیخوام کم بیارم.خلاصه فاطمه حرکات دی آشی هارای و آشی گروما رو به سمیرا یاد داد.سمیرا هم گفت من ضربه کف پا به صورت رو بهتون یاد میدم.فاطمه گفت من نمیخوام یاد بگیرم نیازی نیست.سمیرا دسته فاطمه رو گرفت و کف سکس آمریکایی جدید پاش رو گذاشت روی دهن فاطمه و گفت:اینجوری.فاطمه که فقط چشماش معلوم بودن دهنش رو از کف پای سمیرا جدا کرد و گفت:باشه یاد گرفتم.بسه.در این لحظه سمیرا یه ضربه محکم با کف پا به دهن فاطمه زد و فاطمه افتاد روی زمین
کیرم رو به کسش میمالوندم
قضیه از این قراره که من با اتو بوس رشت به سمت مهاباد حرکت کردم که تو انزلی مسافرای دیگه سوار میشدن که دیدم یه زن و شوهر با دو تا بچه سوار شدن که شوهره نیومد و فقط زن و بچش رو راهی کرد
زنه اسمش شیرین بود هیکلی پر قد بلند کلا یه تیکه بود که نگو با سینه درشت و خوش تراش کلا من خیلی کم پیش میاد که دختر یا زنی چشممو بگیره ولی واقعا این من سمت خودش کشید
من صندلی جلو پشت راننده نشسته بودم که اینم تو ردیف دومی سکس آمریکایی جدید پشت صندلی شاگرد نشسته بود با دو تا بچش که یکیش سه ساله بود و اون یکی پنج من کلا بچه هار خیلی دوست دارم و باهاشون گرم شدم و حرف میزدم که خیلی بانمک بودن ساعت تقریبا نزدیکای دو شب بود که هم بچه ها و هم شیرین خوابشون برد منم عادت دارم که تو اتوبوس خوابم نمیبره که دیدم این شیرین خانوم ما شالشو انداخته مانتوشم باز کرده که راخت باشه و سینه هاش همه معلوم بود منم واسه اینکه بدنش معلوم نشه شالشو انداختم رو سینش که بعد بیست دقیقه دیدم خودش کنار زد و تعجب کردم و نگا کردم پاهاشو باز کرده بود کسش معلوم بود از اون کلوچه ای هاس رسیدیم تبریز که صب بود بیدار شد که به من گفت اسمتون چیه منم گفتم وریا گفت میشه یه لیوان ابم به من بدید چون اب معدنیای اتوبوس تمام شده بود.منم یه لیوان اب بهش دادم گفت مرسی و عین اینکه ابو بهش دادم خط سینشو سکس آمریکایی جدید دادم و دیگه واقعا مجذوبش شدم دباره اب خواست و یه نیش خند بهش زدم که این شروع ماجرا بود که بلله این خودش میخواد یکم حرف زدیم که وقتی رسیدیم مهاباد

نزدیک بود دهنش پاره شه

سکس یکم کیرمو نگه داشتم شیرین تو بچه داری شوهر داری که اشکش اومد گفت منو به زور بهش دادن اصلا دوسش ندارم و از این ماجراها.یه روز خونه ما خالی شد و به مامانم راحت بودم که گفتم دوست دخترم میاد شما برین که ما راحت باشیم که راضی شد منم به شیرین گفتم گقت باشه ولی قول بده کاری نکنی منم قول دادم.اوردمش خونه که سفره دلشو دباره باز کرد که میگفت شوهرش معتاده و منو سکس آمریکایی جدید کتک میزنه اکه بخاطر این بچه ها نبود طلاق میگرفتم منم اغوشش کردم گفتم خودتو ناراخت نکن که دباره لب گرفتیم اغوشش کرده بودم گفتم شیرین من خیلی دوستت دارم و اونم گفت منم خیلی دوستت دارم دباره لب گرفتیم و اغوش که سینشو گرفتم پاهاشو انداخت رو پام دستمو بردم سمش شیکمش اونم فقط لبامو میخورد و گردنمو میخورد منم گردنشو کلا حالت عاشقانه ای داشتیم که مانتشو زدم بالا رونای نسبتا بزرگش رو مالوندم و کم کم از رو ساپورتش کسشو مالوندم و اونم کریمو از تو شلوار کشید بیرون منم دستم رو بردم زیر ساپورت و کسشو مالوندم خیس شده بود بلندش کردم از پشت بغلش کردم گردنشو میخوردم با یه دستم سینشو میمالوندم و دست دیگم توی شورتش که انقد حشری شد اشکش در اومد با اون صدای اروم و زنونه حشری گفت بکن عشقم دارم میمیرم منم گفتم سکس آمریکایی جدید ابن کستو جر میدم جوجوی من که خندید و لختش کردم و اونم منو لخت کرد اروم رفت سمت کیرم و شرو کرد خوردن از کیرم بگم 19سانته کلفتیش نرماله و حالت موز رو داره داشت میخورد که گفت قربون این کیرت بشم عزیزم تو چرا انقد خوبی

کوچولوی ریزه میزه ,سوراخ کونش وا میشه

منم گفتم تا کس تورو جر بدم عشقم پنج دقیقه ای خورد واسم که گفتم دراز بکش و پاهاشو سکس آمریکایی جدید باز کردم یه کس گوشتی عالی خیلی قنگ شرو کردم چوچولشو مالوندن همه بدنش از حشری میلرزید و شرو کردم واسش خوردن که نفس نفس میزد کیرم رو به کسش میمالوندم اینبار واقعا از حشریت گریه کرد داشت التماسم میکرد که بکن مردم گفتم مبخوام کیف کنی کسش داغ داغ شده بود که با سوراخ کسش میزون کردم و فرستادم تو و سینه هاش خوشگلش هم تو دستم بود که چندتا تلمبه زدم ارضا شد و تا نفس داشت جیغ زد یکم کیرمو نگه داشتم و دباره شرو کردم تلمبه زدن دباره ارضا شد که دیکه کیرمو نگه نداشتم و تلمبه میزدم داشت فش میداد که مردم وایسا منم وحشی شده بودم فقط تلمبه میزدم وقعا داشت لذت میبرد که گفتم رو پهلو بخواب و یه پاشو بردم بالا با یه دستم و دست دیگمم اغوشش گرفته بود سینشو میمالوند شیرین هم کونشو قمبل کرده سمتم هر دو غرق عرق بودیم که کردم سکس آمریکایی جدید تو کسش انقد زدم که ابم اومد اونم ارضا شد و کشیدم بیرون و ریختم رو کونش بغل هم خوابیدیم و بعد یه ساعت پاشدیم و رفتیم حموم تو حموم همش میگفت تو هم مردی این شوهر مسخره منم مثلا مرده گفتم واسه می گفت 6ساله زنشم نتونسته ارضام کنه واقعا اولین سکس تو عمرم بود که کیف کنم اغوشش گرفتم و دوش گرفتیم که بعد یه مدت برکشت انزلی واقعا من دوستش داشتم که قرار بود طلاق بگیره و باهم ازدواج کنیم که تصادف کرد و مرد اولین عشق زندگیم بود.

کس زیبا

فیلم سکس آمریکایی فیلم گاییدن عکسهای سکسی عکس های سکسی سکس خانوادگی ایرانی دانلود فیلم های سکسی فیلم های سکسی فیلم سکسی خارجی جدید فیلم سکس ژاپنی فیلم سکس کردن

From:
Date: November 12, 2022