سکسی پرستار بچه کوس نازی دشت منم کردمش نمیخواستم ناراحت شه یه رابطه

سکسی پرستار بچه کوس نازی دشت منم کردمش

سکسی میخواستم فرو کنم بعد از دعوای مفصل و اعصاب خورد کنی که با پونه داشتم حس میکردم اون عشقی که بابتش طلبم با دنیا صاف شده دیگه تموم شده یه حس بیخود و موذی یقه امو گرفته بود و تا پرتگاه خودم خرکشم میکرد. خون خونمو میخورد. دیگه تحمل این زندگی کوفتی و نداشتم . حس میکردم از همه آدمای شهر بی مصرف ترم تو آینه نگاهی به خودم انداختم. با اون سبیل مضحک و پاپیون زرشکی رنگی که زیر یقه ام بهم دهن کجی میکرد شبیه دلقکای سیرک شده بودم! بخاطر پونه این قیافه رو واسه خودم ساخته بودم. یه دختر بیست و پنج ساله که همه ی امیدم بود! زنم! سکسی.. ولی وقتی برای اولین بار تو این سه سالی که از ازدواجمون میگذشت اون پسرعموی بی همه چیزشو دیدم تو جشن . که که ناخودآگاه به شیکمم نگاه انداختم ، شکم من کجا سیکس پکای اون که از زیر اون لباس جذب معلوم بودن کجا! سبیلی که روی صورت قناص من بود کجا و چهره ی خوش استیل اون با همین مدل سبیل و یه ته ریش کمرنگ کجا! دیگه روم نمیشد جلوی آینه وایسم! پاپیون و محکم از سرم کشیدم بیرون و بسته مارلبرو مو از بین خرت و پرتای کشوی کنسول برداشتم و رفتم سمت پشت بوم! مغزم دونه دونه خاطره های مرتبط سکسی رو واسم یاداوری میکرد همین چندشب پیش مثلا
شلوارک لی که لبه هاش ریش شده بود و یه تیشرت رنگ و رورفته توسی با طرح چاپی یه میکی موسی که فاک نشون میداد ، اینا برهنگی تن پونه رو میپوشوندن. دست چپشو زده بود لبه روشویی و تو پوزیشنی که عاشقش بودم داشت جلو آینه مسواک میزد.
ساسی میخوند آقامون جنتلمنه جنتلمنه ، پونه ام با دهنی که دورش کف سکسی آبی رنگ خمیر دندون پخش شده بود برمیگشت سمت من و تکرار میکرد با آهنگ.
رفتم نزدیکش سیب توی دستمو گاز زدمو گفتم میدونی چه صحنه ای یادم میاد با این قیافه؟ مث گربه ها از تو آینه نگام کرد چشماشو جمع کرد و با ناز دور لبشو لیسید و کونشو چند بار تکون داد. دلم ضعف رفت و یه نیشگون از باسنش گرفتم که یه جیغ کوتاه کشید.
از اینستا بوتی دنس دانلود میکرد و تمرین میکرد تو خونه بعضی حرکاتش واقعا تمیز و بی سکسی نقص شده بود و خیلی قشنگ از قسمت دنبالیچه کونشو بالا پائین تکون میداد. چشمم رو رد شرتش از روی شلوارک مونده بود.نوک انگشتمو که روی کمر شلوارک حس کرد یکی زد رو شیکمم و گفت هیز بازی درنیار ، برو اومدم

پرستار بچه کوس نازی دشت منم کردمش

سکس
آشغال سیبو پرت کردم تو سینک و وقتی اومد تو هال آهنگ دامتوکسیتا از اسپیکر داشت پخش سکسی میشد. کنارش رفتم ، شل کمرشو گرفتم و باهم یه رقصی که چند بار تمرین کرده بودیم و هیپ هاپ بود و رفتیم. از عمد خودشو میمالید به شیکمم و با یه دستش موهای فر سیم تلفنیشو پریشون میکرد.. بعد دو هفته دوری که بخاطر درمان قارچش نمیتونستیم نزدیکی داشته باشیم ، مثل دو تا قحطی زده بودیم که بهشون یه یخچال ساید پر از خوراکی تعارف شده! حجم قلمبه های گرد سینه اش حتی زیر اون تیشرت گشاد معلوم بود و دلم نمیومد تو تنش جرش بدم چون این لباسو خیلی دوست داشت! من زیاد بلد نبودم فقط همراهیش میکردم و خودمو سکسی الکی تکون میدادم و گاهی به اشتباه زدنام میخندید. به نفس نفس افتاده بودم لامپو خاموش کرد و گفت دیگه خوابم میاد! و با یه نگاهِ “اگه واقعا دلت میخواد پس بیا من و بکن” سمت اتاق راشو کشید رفت. البته که خودشو موش کرده بود واسم و رو هوا گرفتم نقشه شو و دنبالش رفتم تو اتاق… سمت تخت میرفت که بخوابه تندی از پشت گرفتمش چسبوندمش به دیوار! و دستاشو آوردم عقب تا تقلا نکنه- چه خبر؟ گفتم برف اومده تا کمر! خندید ، ساکت که شد ، گیره ساس بندشو از شلوارک جدا کردم و نفس صدا داری کشید. یقه تیشرتو کج کردم و پوست تیرشو بوسیدم. از خودم تیره تر بود پوستش. و در اونلحظه گرمتر! لبه تیشرتشو از زیر شوارک بیرون کشیدم و دستمو کشیدم رو شکمش منقبض شد و گردنشو ول کرد سمتم و آه کشید. آهش دلمو لرزوند و بیقرارتر شدم.
دندونم که گیر گوشش شد بیطاقت زیپ شلوارکشو پائین کشید و از تنش درآورد.. طعم بدون رژ لباش سکسی خوب بود مخصوصا که الان نفسش هم بوی مریدنت میداد.

مامانی کیر میخاد پسرشو میبینه

شرتشو کشیدم کنار
حرکت بعدیمون واسه هم رو بود. من میکوبیدمش رو تخت و اونم تیشرتشو درمیاورد.
اندامش توی اون ست لباس زیر زرد لیمویی که تو نور کم اتاق حالت شب رنگ داشت و با پوست سکسی برنزه اش تضاد قشنگی داشت ، هربار بدتر دیوونم میکرد اون سوتینش که سینه هاشو قلمبه جمع کرده بود بالا رو دلم میخواست خیلی یواش تو تنش جر بدم!! رون هاشو مثل ماهی کنار هم نگه داشته بود و نور کمرنگ آباژور ، ازش یه الهه ی ناز ساخته بود برام. روش سایه انداختم و طوری که فقط یکم وزنم روش بود کنار گوشش و تا فکش لیسیدم. یه طره از فرفری های موهاش دور انگشتم پیچیده بود و دستاش سینه هامو میکاوید. از شنیدن صدای نرم و دلنشینش که انگار آه از گلوش فرار میکرد بیشتر خراب شدم و به بوسه هام شدت دادم. دستش سکسی سمت کش شلوارم رفت که وسط راه نگهش داشتم. دم گوشش گفتم-از مسیر لذت ببر! یه قهقهه ی خیال انگیز زد و ناخناشو کشید رو پشتم. بالاتنه شو که لمس میکردم، ناخودآگاه قفسه ی سینه اش بالا میومد ، چشماشو میبست و با یه اخم نازک گوشه لب پائینشو بین دندون خرگوشیاش سکسی اسیر میکرد. خب کی جای من بود که دَووم بیاره؟ طاقتم طاق شد و شلوارمو تا زانو کشیدم پائین..دستشو دراز کرد و کاندوم و از روی عسلی چنگ زد و داد دستم. با دندون باز کردم و نفهمیدم چجوری اونقدر سریع کشیدمش رو آلتم! .
پورن دات کام سکس حشری ایرانی گاییدن ماساژسکسی سکس سکس سخت سکس الکسیس تکزاس کون سفید سکس زوری خارجی فیلم سکسی مادر پسر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *