سکسی پرستار فقط بابازی نوک کیر آبشو آورد طرفه بیتا که بیتا دست آیدا رو پیچوند

0 views
0%

سکسی پرستار فقط بابازی نوک کیر آبشو آورد

سکسی پرستار نمیکنه بیاد.خلاصه دوستای آیدا رفتن و یک هفته ای گذشت و دیگه خبری نبود.تا این که بیتا دره خونه در زد و آیدا در رو باز کرد.بیچاره آش نذری آورده بود و واستاد تا آیدا ظرفشون رو شست و داد به بیتا و تشکر کرد و رفت.ده دقیقه ای نگذشته بود که بیتا دوباره زنگ زد.من توی هال بودم دیدم دارن با آیدا صحبت میکنن.من سریع پریدم توی اتاق و در رو بستم و از بالای در داشتم نگاه سکسی پرستار میکردم.بیتا به آیدا میگفت:فکر کردی خیلی زرنگی؟ما هم حرفی نمیزنم تو دیگه پر رو نشو!!!!مطمعن باش یه روزی تلافی این کاری که کردی و سرت در میارم!آیدا گفت اگه راست میگی بیا توی خونه تا بهت بگم!بیتا که دمپایی پاش بود پاهاش رو در آورد و با یه حرکت کاراته زد توی دهنه آیدا!!!!آیدا هم که کاراته بلد نبود

فقط بابازی نوک کیر آبشو آورد هر چقدر فکر کردم انجمن سکسی لوتی سکسی پرستار دیدم نمی خوام ازت متنفر باشم. گفتم الناز: گفت بله؟ گفتم نگام کن: نگاهم کرد. آب دهنم و جمع کردم روی لبام و یه تفی کردم تو صورتش که کل صورتش خیس شد. گفتم توگه خوردی بدون اجازه من لباس پوشیدی ، مگه نگفتم تا 12 امروز حق هیچ کاری و بدون اجازه نداری؟ لیوان آب پرتقال روی میز صبحونه رو برداشتم و نصفشو پاشیدم رو صورتش، بعد لیوان و گرفتم زیر کیرم و شاشیدم توش و لیوان که پر شد کیرو گرفتم سمت شکم الناز. کل آشپرخونه با شاشم کثیف شد. لیوان و دادم دستشو گفتم سکسی پرستار بخور و تموم که انجمن سکسی لوتی شد برو توالت.

سکس

بلند شد حمله کرد به طرفه بیتا که بیتا دست آیدا رو پیچوند و خوابوندش زمین!بعد با کف پاش کوبوند توی دهنه آیدا و شروع کرد صورت آیدا رو مالوندن!آیدا هم زیره پاهای بیتا داشت دست و پا میزد و به بیتا فحش میداد.بیتا پاش رو از روی دهنه آیدا برداشت و گفت:هنوز برات دارم!بعد راهش سکسی پرستار رو کشید و رفت!من در رو وا کردم و اومدم توی هال

پرستار حشری کوس میده

دلم خیلی کیر میخواست ,ولی این دفعه کونم کیر میخواست ,ولی میترسیدم کونم پاره بشه ,پس آروم آروم سر کیرشو مالید به سوراخ کونم ,خیلی خوب میمالید سوراخ کونم و,یواش یواش سر داد سمت کوسم بازم مالش داد تا آب کوسم سرازیر شد رو کیرش ازونور هم ی تی شرت فسوری پوشیده بود اومد تو اتاق معلمم سکسی پرستار بعدش با ی شرت و پیرهن وارد اتاق شد کیرش اینقدر بزرگ بود که من حتی فکر کنم مامانم هم حشری کرده بود اول یکم از روی شلوار کون مامانم رو فشار داد و معلوم بود داره از حشری بودن میمیره با اون قیافش یهو نشست و به مامانم گفت سینهههه سینه هاتووو در بیارررر که میخوام وقتی ساک میزنی تکون خوردنشون رو ببینم اومد نشست و گفت مامانه فلانی نمره‌ی پسرت بستگی به ساک زدنت داره خوب بخور تا نمره بالا بگیره مامانم که ساکت بود لباسشو در اورد و با شلوار زانو زد جلوش و شروع کرد ساک زدن یکم سکسی پرستار که گذشت یهو گفت بابا زنیکه تا ته بکنن تووو ۲۰ بگیرهه و یهو سر مامانمو ی فشاری داد که حس کردم داره خفه میشه ولی بعد دیدم خودشم همونقدر میکنه تو دهنش خلاصه آبش اومد و به مامانم گفت همشوو قورتت بده کههه برام مهمه مامان منم یکم تو دهنش نگه داشت و به اجبار سکسی پرستار خورت داد سریع بلندش کرد و گفت کاندوم بده کشید سرش و تاخیری هم داشت کاندومش شروع کرد به حالت سگی مامانمو کردن کرد و کرد و یکم پوزیشن عوض کردن و اینا خلاصه ابش اومد منم که با دیدن این صحنه ها و آه و اوه سکسی مامانم حسابی حشری شده بودم فقط میخواستم جق بزنم اون لحظه سرش رفت که تو تا جایی که تونست کرد تو دیدم داره یچیزی همونجوری که جفتشون رو تخت بودن در گوش مامانم میگه یهو مامانم بلند شد گفت برو بیرون دیگم چیزی نخواه نمرشو بده و بزار برو همین الان اینو که گفت سکسی پرستار اون عوضی هم گفت ای بابا یعنی میخوای من الان ناراحت شم و برم همه نمراتو پایین بدم بقیه درسا هم زیرابشو بزنم ؟ اینو که گفت مامانم همینطوری لخت عصبی واستاده بود و شروع کرد حرف زدن که اره اینقدر نامرد نباش یک سال هرچی گفتی انجام دادم که نمره اون درس گه رو بدی نکن اینکارو خواهش میکنم پاشو برو بیرون و اینا که یهو معلمم گفت ای بابا هرچی میخوای بگی بگو ولی اگه الان نیای رو تخت اونطوری میشه اگه بیای هم من نمره همه درساش رو بالا میدم بیا جیگرم چیزی نیست درد نداره که اینو که گفت سکسی پرستار شک کردم که میخواد از کون بکنه مامانم جلوش با اون هیکل سکسی و سینه های نازش واستاده بود یهو بغضش ترکید که اره من تاحالا به هیچکی از پشت ندادم بیا برو تروخدا اذیتم نکن نمیخوام نکن که من مطمعن شدم معلمم که تا دید داره گریش میگیره رفت جلو بقلش کرد سکسی پرستار عزیزم اروم باش قول میدم دیگ باهات کاری ندارم همین دفعه بزار هرکاری میخوام بکنم میرم و دیگ نمیام همه نمره هارو میدم و کلی کسشر و مامان منم همینطوری که انگشت میشد و میمالیدش و کسشر میگفت گریه میکرد.

سکس شهوتی

انجمن سکسی لوتی سکس لوتی لوتی نت سایت لوتی لوتی انجمن سکسی انجمن لوتی اوا آدامز سکسی عمو جانی سکس تنگ

From:
Date: November 17, 2022