سکسی با مادر كيرمو سر دادم تو كسش,کشش گشاد شد

0 views

سکسی با مادر كيرمو سر دادم تو كسش,کشش گشاد شد

سکسی با مادر پرتم کنه بیرون از خونش،ولی گفت ببخشید من یکم تند رفتم یکم که فکر کردم فهمیدم اگه تو نبودی معلوم نبود چه بلایی سرم میومد بعد اومد جلو دستی به صورتم همونجا که سیلی زده بود کشید و گفت آخی بمیرم و یه بوسم کرد.
داشتم شاخ درمیاوردم نه به اون عصبانیت نه به این ملایمت.
گفت منو میبخشی؟
معلومه شما که کاری نکردین من باید معذرت خواهی کنم.
خندید و دوباره بوسم کرد.
کس زن ۴۰ ساله حشری
کس زن ۴۰ ساله حشری
قرمز شده بودم آخه تا حالا زنی منو نبوسیده بود.
نشست کنارمو باهام دردودل کرد از تنهاییاش و.. سکسی با مادر
منم از بی کسی و پدر و مادریم براش گفتم که گریم گرفت که سهیلا سرمو گرفت تو بغلش و نوازشم میکرد.یه لحظه از هم جدا شدیم و چشم تو چشم شدیم نمیدونم چی شد که لبامون رفت تو هم.شوک شده بودم ضربان قلبم رفت رو هزار،گیج شده بودم.
بعد از لب گرفتن بهم گفت من تنهام تو هم که تنهایی پس میتونیم دوستای خوبی برای هم باشیم، فقط باید قول بدی هیشکی از این ماجرا بویی نبره.منم گفتم چشم حتما.

سکس
چند روز بعد که بازم کسی
باید کس بده هر هفته
من تنها توي يك آپارتمان زندگي ميكردم,همسايگي من يك زن و شوهر سکسی با مادر جوون زندگي ميكردند يه روز مجيد بهم گفت كه يه كاري تو ژاپن براش جور شده و قصد داره بره. يه روز تو راه پله مجيد رو ديدم و بهم گفت كه شب يه سري مياد پيش من. گفت: رفتن من خيلي براي آمنه سخته اون بد جوري به رابطه زناشويمان عادت داره و اگه در هفته كمتر دو بار با هم باشيم اوضاع و احوالش ميريزه بهم. و من با آمنه صحبت كردم كه اگه تو راضي باشي تو اين مدت تو همسر موقت اون بشي بعد من گفتم: چنين چيزي امكان نداره چون آمنه زن مومنيه و با وجود داشتن شوهر راضي به مرد ديگري نميشه

مامنی کس خیس من ,کیرم توش

چه کسی زیر چادر بود
گفت: بعد از رفتن من شما با صيغه ازدواج موقت زن و شوهر ميشيد ولي بچه ها و هيچكس ديگه نبايد از اين قضيه بويي ببرند من كه از تعجب نمي دونستم چي بايد بگم فقط بهش گفتم حالا تو برو تا من فكر كنم و جوابشو بهت بگم. من تصميم گرفتم به مجيد قول بدم كه اين كارو براش عملي كنم تا اون هم بره و به كارش برسه اين مسئله تموم شد سکسی با مادر و مجيد رفت من هم منتظر شدم تا چي پيش مياد.چند روز بعد جمعه ساعت دو بعدازظهر ديدم در ميزنن وفتي در رو وا كردم ديدم آمنه با چادر جلوي در ايستاده و من بعد از سلام گفتم چه عجب از اين طرفا و اون گفت: آقا كامران خواستم بپرسم مجيد در مورد من چيزي به شما نگفته؟ ميشه تو يك فرصتي من بيام خدمتتون. گفتم باشه هر وقت كه دوست داريد منزل خودتونه و اون گفت امشب ساعت ده خوبه؟ گفتم: اره. راس ساعت ده صداي زنگ اومد گفت: بچه ها خوابند و بايد زودتر برگردم من گفتم: من بايد چكار كنم گفت من صيغه رو بلدم و بعد چند كلمه عربي گفت كه من نفهميدم و گفت اين رو هم تو بايد بگي و من هم گفتم و چادرش رو شل كرد و تازه داشت زير اون معلوم ميشد بعد من رفتم جلو و چادرشو برداشتم و كنار گذاشتم تازه داشتم ميديدم چه فرشته يي جلوم نشسته بدن زيبايي داشت مخصوصا سينه هاي درشتش سايز دلخواه من بود تا مدتي بهش خيره شدم

زبونم رو گذاشتم رو چاك كسش
ديدم داره به ساعت نگاه ميكنه تازه فهميدم كه بايد يه خورده عجله كنم و دستشو گرفتم بردمش سمت اطاق خواب و تو اطاق اولش بغلش كردم و به خودم فشارش دادم كه ناله اي كرد بعد لباساشو در آوردم و خودم هم سريع لخت شدم افتادم روش و شروع به بوسيدن بدنش كردم كم كم آه و ناله هاش در اومده بود اول رفتم سراغ سينه هاش كه بايد هر كدوم سکسی با مادر رو با دو دست نگه ميداشتم و نوك اون رو تو دهنم گذاشتم بعد همونطور پايين اومدم تا رسيدم به كسش و اون هم ديگه خجالت رو كنار گذاشته بود و همش ميگفت آره آره تا رسيدم به كسش ولي بجاي كسش اطراف اون رو خوردم و ليسيدم بعد لباي كسشو با دو انگشت باز كردم و مدتي صبر كردم كه ديدم كونش رو بلند ميكنه و ميكوبه به تخت كه دلم سوخت و زبونم رو گذاشتم رو چاك كسش, كيرمو سر دادم تو كسش همينطور كه تلمبه ميزدم چشماشو بسته بود و آروم آه ميكشيد گفت: يه ذره تند تر و من هم سرعت تلمبه رو زياد كردم و سکسی با مادر طولي نكشد كه بدنش شروع به لرزش كرد و همراه با جيغاي كوتاه ناخن هاشو فرو كرد تو كمرم بعد من بوسيدمش و از روش بلند شدم. ازش پرسيدم چطور بود؟ و در حالي كه لبخند ميزد گفت: مرسي عالي بود يهو يادش اومد و گفت: پس شما چي؟ من هم كه كيرم همچنان شق بود گفتم باشه دفعه بعد.

کص لیسی سکس حشری ایران سکس سکس چت سکس روسی سکس جدید ایرانی سکس کارتونی کس لیسی سکس جدید سکس برازرس کلیپ سکسی

verified profile,gagger,cumshot-facial,black-bbw-butt,teen-ghetto,forced-abuse,big-ass-facial,big-load-cumshot,mouth-blowjob-oral,deepthroat-suck,slob-fuck-horny,hot-sexy-amateur-homemade,red-xvideos-free,porn-sex-love-passionate,tits-asshole-pussy,young-tight-pretty,petite-fat-huge,long-dick-cock-bbc,pipe-stud-dude,gay-masturbation-solo-toys-play,hood-street-slut-game-play-twerk-shaking