سکسی ایرانی جدید مامانی داغ حشری من و دوستم وخوشحال کرد

0 views

سکسی ایرانی جدید مامانی داغ حشری من و دوستم وخوشحال کرد

سکسی ایرانی جدید و جا رو از قبل رزرو کرده بودم و میدونستم که حتما خواهد آمد. روز موعود فرارسید و من با خیالاتی که شب قبل از سفر برای خود کرده بودم با هومن سوار بر قطار شدیم
مقصد استان گلستان بود. ریل های قطار من را به ژرفای خیال بردند و در طول مدتی که سوار قطار بودیم من فقط به هومن فکر میکردم و اون …
ما دوتا معمولا به هم به زبان انگلیسی حرف میزنیم
برای من گفتن حرفام به زبان دیگری سکسی ایرانی جدید خیلی راحت تر از فارسی است… کوپه ای که گرفته بودم ، دونفر دیگر را در  خود جای داده بود و تنها نبودیم.
در مسیر زمان زیادی را همزمان با حرف زدن با سایت سکسی ایرانی هومن به طنازی برایش صرف کردم ، اون هم بدون توجه به حرکات من به حرفام گوش میداد و کار خودش رو میکرد
پس زمینه ی ذهنم فقط و فقط به آغوش کشیدن عاشقانه ی هومن بود ! دوس داشتم تا ابد لبانم را بر روی لبانش بدوزم ! اما نمیتوانستم حتی با دست هایم بدنش را لمس کنم
به بهانه های مختلف بهش میگفتم که چقدر دوستش دارم.
اما با جواب های خیلی معمولی طرف میشدم… این بی سایت سکسی ایرانی میلی از طرفی حرص مرا درآورده سکسی ایرانی جدید بود و از طرف دیگر بیشتر حریص میشدم تا خودم را در آغوشش ببینم
به گرگان نزدیک میشدیم … کم کم وسایل را برداشتیم و به هتلی در بهترین نقطه ی جنگل رفتیم …
کیرم میترکید

مامانی داغ حشری ,من و دوستم وخوشحال کرد

سکس
اسمش شایان بود خیلی زیاد تو خیابون دیده بودمش خوشگل هم قد خودم سایت سکسی ایرانی موهای بور سفید صورتشم مو نداشت میدیمش یه جوری میشدم ۵ سال از من بزرگ تر بود ۲۳ سالش بود ولی اصلا بهش نمیخورد کم کم باهم دوست شدیم یه شب بهم اس داد میخوام برم لباس بخرم همرام میای منم گفتم باشه همراهش رفتم بیرون هی میرفت سکسی ایرانی جدید تو لباس فروشیا میگفت برا خواهرم لباس میخوام هم سایز خودمه میشه بپوشم میرفتو اتاق پرو من که لباس و میدادم بهش بدنشو میدیدم سفید رونای بزرگ و بدون مو لباسارو که خرید
گفتم اینا رو واسه خودت میگیری
گفت اره گفتم خیلی بهت میاد
گفت ممنون عزیزم لطف داری
گذشت تا یه روز کارمون تو کارگاه زیاد طول کشید من و اون تنها بودیم کارش که تموم شد میخواست سایت سکسی ایرانی بره مهمونی خونه ی ما نزدیک کارگاه بود گفت میشه بیام خونتون برم حموم سکسی ایرانی جدید که بعدش برم مهمونی منم گفتم اره رفتیم خونه دیدک مامان بابام نیستن رفته بودن مهمونی به منم زنگ زده بودن گوشیم رو بی صدا بود نشنیدم رفت حموم یهو صدام کرد حوله میاری حوله رو که بردم براش لای درو باز کرد بدنشو دیدم راست کردم چشام چهارتا شد چه بدنی داشت یه خنده ای کرد گفت چیه گفتم هیچی و رفتم

مامانی با معرفت از همه سوراخش مایه میزاره

سرمو چسبوند به کونش
دیدم با حوله امد بیرون فقط شورت پاش بود
گفت من عادت دارم با شورت میام بیرون بعد لباسامو میپوشم منم که سایت سکسی ایرانیداشت کیرم میترکید فقط دید میزدم بدنشو
امد کنارم گفت چیه نگاه میکنی
گفتم خب بدنت عالیه مخصوصا باسنت
گفت میخوای ببینیشد گفتم اره گفت باشه ولی باید بخوریش
گفتم چشم
چرخید شورتشو کشید پایین وای یه کون سفید بی مو و نرم اصلا دیونم سایت سکسی ایرانی کرد سرمو چسبوند به کونش منم شروع کردم به خوردن سرمو گرفته بود و فشار میداد به سمت کونش سکسی ایرانی جدید میگفت بخور جون
بد جور حشری شده بود منم کیر داشت میترکید
گفت بسته امد جلو شروع کردیم به لب بازی

بد جور حشری شده بود

رفتیم تو اتاقم خوابیدم رو تخت لختم کرد از گردن خورد تا رسید به کیرم شورتمو کشید سایت سکسی ایرانی پایین کیرم پرید بیرو گفت جووووون گذاشت دهنش کلی ساک زد من که تو اسمون بودم سکسی ایرانی جدید گفتم بسته نوبت کونته داگی شو کونشو داد عقب کیرمو مالیدم به سوراخش اروم اروم کردم توش اونم هی میگفت جووووت بکن جرم بده اروم اروم تلمبه سایت سکسی ایرانی زدنو شروع کردم یه ربعی کردمش اولی داگی بعدام خوبندمش لبه ی تخت پاهاشو دادم بالا اون قبل از من ابش امد نزدیک بود ابم بیاد گفتم چیکارش کنم گفت میخورمش منم گذاشتم دهنش ساک زد همش و خورد اخرشم یه لب ازش گرفتم لباساشو تنش کردم و‌رفت
هنوزم گاهی میاد پیشم ولی کونش عالی بود

دستشویی یک سوییت خیلی کوچیک بود به عنوان رختکن چون سایت سکسی ایرانی سرویس فرنگی و حمام با هم بود اونجا لباس بیرونمو عوض کردمو یکم رژ و ریمل زدمو موهامو حالت دادم اومدم سکسی ایرانی جدید بیرون حشرش زیادی زده بالا کیر کلفت میخاد شورتشونو همزمان کشیدم بیرون چی میدیدم دوتا کیر سیاه دهنشون کف کرده بود بدن سفیدو نازمو تو ساپورت با سوتین میدیدن و اینکه ارایش ملیحی هم داشتم شروع کردم با عشوه رقصیدنو کونمو قر دادن بعد رفتم رو تخت دونفرشون با ناز داگ استایل کردم اونا هم بهم حمله کردن بغلم کردنو شروع کردیم عشق بازی کونمو میمالیدنو ازم لب میگرفتن با کمک من لخت شدن کردنو کردن تا اینکه جاهاشونو عوض کردن ماساژسکسی بازم کردنو کردن سینه هامو میک میزدنو سکسی ایرانی جدید حال میکردیم کونم با دوتا کیر بین المللی که از برکت نمایشگاه بین المللی بود جر خورده بود موقع ساک زدن با گوشیم از خودمو کیری که تو دهنم بود سلفی میگرفتم اونیکی هم از کونمو سایت سکسی ایرانی کیری که توش کرده بود عکس میگرفتو سلفی مینداخت تا اینکه حس کردم سرعتش بیشتر شد داره اه اه میکنه میخواست کیرشو دربیاره نذاشتم اونم تا قطره اخر اب کیرشو تو کونم خالی کرد کیرش خیلی نبض میزد فکر کنم ی ته لیوان اب منی ریخت تو کونم خیلی باحال بود داخل کونم گرم شده بود اونیکی داداشش هم گفت داره ارضا میشه منم گفتم بریز تو کونم کیرشو کرد تو کونم چون کونم لیز بود کیرش مثل مهی سر خورد تو یکم عقب جلو کرد با فشار زیاد ابشو خالی کرد تو سوراخم منم همزمان ابم .

سکس و ماساژ

کلیپ سکسی لزبین دانلود کلیپ سکسی ایرانی کلیپ سکسی ایرانی جدید کلیپ سکسی جدید کلیپ های سکسی سکسی کلیپ کلیپ سکسی خارجی دانلود کلیپ سکسی فیلم سکس حشری سکس ایرانی حشری حشری