سکس‌خشن دیدم کیر شوهرم رفته تو کون دختر هول من

0 views

سکس‌خشن دیدم کیر شوهرم رفته تو کون دختر هول من

سکس‌خشن رفت در خونه فاطمه و اوردش اونجا.همین که فاطمه نشست رو مبل سمیرا پاهاش رو دراز کرد روی میزی که جلوش بود.فاطمه به آیدا گفت:معرفی نمیکنی دوستت رو.آیدا سمیرا رو معرفی کرد.فاطمه گفت کاری با من داشتین که گفتین بیام اینجا؟سمیرا گفت شما جودو کار میکنین واسه همین من میخوام از شما کمی جودو یاد بگیرم.من هم بهتون کاراته یاد میدم.فاطمه گفت باشه فردا بیا کلاس بهت یاد میدم.سمیرا گفت همین الان میخوام یاد بگیرم چون جلوی یکی از دوستام گفتم جودو بلدم نمیخوام کم بیارم.خلاصه فاطمه حرکات دی آشی هارای و آشی گروما رو به سمیرا یاد داد.سمیرا هم گفت من ضربه کف پا به صورت رو بهتون یاد میدم.فاطمه سکس‌خشن گفت من نمیخوام یاد بگیرم نیازی نیست.سمیرا دسته فاطمه رو گرفت و کف پاش رو گذاشت روی دهن فاطمه و گفت:اینجوری.فاطمه که فقط چشماش معلوم بودن دهنش رو از کف پای سمیرا جدا کرد و گفت:باشه یاد گرفتم.بسه.در این لحظه سمیرا یه ضربه محکم با کف پا به دهن فاطمه زد و فاطمه افتاد روی زمین.سمیرا به آیدا گفت با روسری دست و پاش رو ببندیم زود باش.آیدا و سمیرا
بعد چند دقیقه کاملا لخت شدیم

دیدم کیر شوهرم رفته تو کون دختر هول من داشت کم کم بارون پاییزی سردی میومد سکس‌خشن.. آقا تا دیدم جا خوردم. اون دختره بیشرف اصلا نگفته بود که اینقد کوتوله اس… باور کنید قدش یه مترو نیمم نمیشد… از دور دیدمش گفتم قالش بزارم برم تا منو ندیده که یهو دست تکون داد واسم و دیگه مجبور شدم برم پیشش. نمیدونستم چیکار کنم. باور کنین عین این بود که با دختر بچه دارم قدم میزنم.. از خیابونا پیاده میرفتیم همه نگامون میکردن انگار بچه منه دستش تو دستمه. همینجوری داشتیم قدم میزدیم و کسشعر تحویل هم میدادیم که رسیدیم یه پارک خیلی بزرگ که مریم گفت اینجا پارک جنگلی شاهروده و بریم تو پارک. ساعت نزدیکای دو ظهر شده بود بارون هم داشت میومد و وسط هفته بود تو اون پارک صاحب مرده هم پرنده پر نمیزد. رفتیم یه گوشه چسپیده بهم نشستیم پشت چنتا درخت. باز یکم کسشعر تحویل هم دادیم تو فکرم گفتم تا اینجا که اومدم بزار هم من یه حالی بکنم هم اون. کم کم دستمو بردم دور کمرش و یه لب ازش گرفتم ولی اون یه جوری لبمو میمکید انگار جارو برقی بود. محکم خودشو چسپوند به سینه سکس‌خشن ام گردنمو میخورد… تا اون موقع نمیدونستم من به گردنم اینقد حساسم باور کنید تا گردنمو خورد کیرم عین چوب سفت شد اونم از خداش بود کیرم سیخ بشه و منم شروع کنم. دیگه منم داغ شدمو سرشو گرفتمو لباشو خوردم و یه دستم از رو مانتوش رو سینه هاش بود که خیلی بزرگ نبودن و یه دستتم از پشت کمرش رسوندم تو شلوراش و کونشو انگشت میکردم که دیدم بابا این خیلی حشریه یه جوری نفس میزد که فکر میکردم الانه نفسش بند بیاد.. یه ده دقیقه ای اینجوری گذشت که کمکم اونم کلافه شدو گفت کاش یه جا گیرمون بیاد باهم حال کنیم. گفتم پاشو یه دوری تو پارک بزنیم ببینم یه جا پیدا میشه یه دوسه دیقه ای گشتیم سکس‌خشن تو پارک یه اتاق دیدم بالای یه تپه کوچیک که دور تا دورش درخت بود. رفتیم اونجا دیدم درش بازه داخل که شدیم دیدم قبر یه شیخی اونجا بود که معلوم بود مال زمانهای قدیمه که تو هر شهری ازین قبرها هست

سکس
یه دربست رفتیم ترمینال و دوتا بلیط گرفتم سکس‌خشن و راه افتادیم سمت تهران
کنار هم نشته بودیم رابطه صمیمی تر شده بود طلاق گرفته بود اونم برای کاری اومده بود ماموریت.
خلاصه بعد رسیدن تهران شمارشو گرفتم
دست دادیم خداحافظی کردیم
ماموریت بعدی من مشهد بود

کوس تنگ جنده کمر باریک

کیرم داشت منفجر میشد
رفتم خونه یه دوش دومادی گرفتم زنگ زدم مهدیه.گفت اخر شب میاد پیشم
(لازم به ذکره که خونه خاهرش هم یکی از همون سوییت های کناری من بود)
ساعت 10بود که دیدم زنگ میزنه گفت درو سکس‌خشن بازکنم
اومد تو اتاق بدون هیچ مقدمه ای رفتیم برا لب به لب .نفهمیدم چقد طول کشید ولی بعدش رفتیم نشستیم روی مبل یه خورده اتاشغال گرفته بودم برا شام باهم خوردیم
جلوی تلوزیون یه پتو انداختم دوتا متکا یه خورده باهم ور رفتیم داشتم امادش میکردم برای یه سکس رومانتیک و اروم.
کنارهم خابیده بودیم از همه چی میگفتیم منم داشتم کل بدنش سکس‌خشن رو نوازش میکردم خیلی حشری بود میگفت بعد طلاق با کسی نبوده حدود2ساله
لباسشو از تنش در اوردم یه سوتین سفید با یه بدن سبزه خیلی عالی
بعد چند دقیقه کاملا لخت شدیم کنار هم توی بغل هم لب میگرفتیم من دستم به سینه هاش بود داشتم براش میمالیدم از خود بیخود شده بود هزیون میگفت .خیلی عجله داشت برا دادن کس.

سگی کیرمو از پشت کردم توی کسش
ولی من دوست داشتم طولانی باشه براهمین منتظرش نزاشتم خابیدم سکس‌خشن روش کیرمو با کسش یکی کردم اروم اروم توی چنددقیقه کل کیرم توی کسش جا شد توی این چند دقیقه شاید باور نکنید تا کیرم به ته کسش برسه ارضا شد خیلی حال کرده بود.همون جور که روش خابیده بودم اروم اروم شروع کردم به تلمبه زدن قربون صدقه خودم و کیرم میرفت .داشت ابم میومد خیلی حشری بود بلند شدم خودم خابیدم زمین گفتم بشینه روی کیرم اصلا این کاره نیود یا یادش رفته بود چی کار کنه روی کیرم همچین تکون میخورد که داشتم میومدم بلندس کردم حالت سگی قرار دادمش کیرمو از پشت کردم توی کسش از کمرش گرفتم همچین ضربه میزدم بهش که لمبرهای کونش موج برمیداشت زیاد اه سکس‌خشن و ناله میکرد ترسیدم فقط کسی بشنوه صدای تلوزیون رو زیاد کردم داشت ابم میومد همچین تلمبه میزدم که کیرم داشت منفجر میشد سریع برگردوندمش ریختم روی شکمش چه حالی میداد با عرق گیرم ابم رو پاک کردم هموجا دراز شدیم بغلم هم حدود 10دقیقه ای نوازشش کردم عرق خالی شده بودم بلند شدیم لباسامونو پوشیدیم ساعت حدود11:30بود که سکس‌خشن بعد یه چیز خوردن خداحافظی کرد و رفت خون خاهرش خیلی خسته بودم یه دوش گرفتمو خابیدم.

بنگ بروس
سوپر زوری سکس وماساژ پورن آمریکایی کون گاییدن سکس اتوبوس سکس‌الکسیس سکس فامیلی داستان سکس حشری فیلم های الکسیس تگزاس الکسیس تگزاس سکس