سوپر سکسی کوس مالی از روشورت تو راه مدرسه لبلاس یه سره بلند تا مچش البته

0 views

سوپر سکسی کوس مالی از روشورت تو راه مدرسه

سوپر سکسی داشت دستو پا میزد که یه لحظه کیرش رفت تو دستم چه کیری یه کیر نرم ولی خیلی بزرگ ازم معذرت خاهی کرد و ادامه دادیم توجه که بهش کردم دیدم عجب بی افی میشه واسه زنم یه پسر 29 ساله قد بلند با بدن سبزه عضلانی با کیر واقعا بزرگ خلاصه سانس تموم شد اومدیم بیرون ازش پرسیدم اهل کجایی گفت کیش گفتم اینجا سوپر سکسی چیکارداری گف دانشجوی ترم اخرم 2 ماه دیگه درسم تموم بشه میرم خلاصه باهاش گرم گرفتم گفتم باید امشب بیای شام خونه ما از اون انکار از من اصرار بلخره راضی شد به زنم شراره پیام دادم که یه کیر برات جور کردم سریع زنگ زد گف نوید چی میگی تو شهر خودمون گفتم اره گف کی گفتم یکی از دوستام گف دیونه شدی ابروریزی میشه گفتم نگران نباش دانشجوه اهل کیشه 2 ماه دیگه میره گف حالا چطوری هس گفتم کیر کلفتا هیکلی گف کیرشو از کجا دیدی گفتم استخر یه جون گفتو گف کی گفتم همین الان سوپر سکسی میام شام یه جیغ کوچیک کشید گف بای قط کرد.
سکس همسر حشری من با پسر دانشجو

سکس
سکس همسر حشری من با پسر دانشجو
اومدم پیش صابر گفتم با خانومم هماهنگ کردم خیلی دوس داره ببیندتون تشکر کرد سوپر سکسی را افتادیم خلاصه رسیدیم رفتیم داخل صابر هی یا اله میگف گفتم راحت باش بیا داخل شراره اومد به استقبالمون یه لبلاس یه سره بلند تا مچش البته استین سه رب کشی تنگ
کونمو بکنن
یه شب یدختر سوار کردم بو مشروب میداد انقد خورده بود بو گندش همه جارو برداشته بود بهش گفتم رفتی حسابی خوردیا گفت با چنتا پسر تنها شدم از عمد میدادن بخورم تا مست بشم کونمو بکنن منم در رفتم از دستشون یکم جا خوردم اسم کون آورد. یکم مکث کردم گفتم حتمی کونه خوبی داری ک میخاستن بکنن . حال حرف زدن نداشت برگشت بهم گفت سوپر سکسی پرو نشو منو زودتر برسون حرف اضافه هم نزن
یکم ک رفتیم دیدم داره چرت میزنه

سکس پولی

کسشو از رو شلوار میمالیدم
دستمو بردم عقب گذاشتم لا پاش دیدم عکس العملی نداره ی چند دقیقه ای آروم میروندمو سوپر سکسی کسشو از رو شلوار میمالیدم یکم ک دیدم مثل جنازه افتاده حال نداره رفتم تو ی کوچه تاریک ک بنظر میومد کسی رد نمیشه پارک کردم رفتم عقب نشستم پیشش چسبیدم بهش دستمو انداختم دوره گردنش از زیرپوشش رد کردم سینشو فشار میدادم با یدستمم یکم شکمشو لمس کردم بعد بردم تو شرتش رفتم سراغ کسه خوش مزش
یکم ک سینشو فشار دادم بیدار شد یکم تقلا کرد دید فایده ای نداره منم حسابی کسشو میمالیدم سوپر سکسی ک تحریک شه مچه دستمو هی میکشید ک انگشت نکنم توش میگفت نکن تورو خدا من دخترم . ولم کن جیغ میزنما گفتم تو امشب باس ب من حال بدی من جیغو دندونو فرار حالیم نمیشه یوقت دیدی خابوندم تو گوشت ک قش کنیا

کسش خیس شد
باز تقلا کرد تهدیدش کردم ک انگشت میکنم تو کست اگر تکون بخوری اونوقت پاره میشیا ترسید یکم دیگه ک مالیدم کسش خیس شد دیگه تقلا نکرد تا ارضاش کردم مالیدنه سینه هاش خیلی لذت بخش بود یکی دوبار ک از لذت لرزید سرشو گرفتمو فشار دادم رو کیرم تا بخوره تا ته ک میکردم توش اوق نیزد ولی حسابی خورد تا ارضا شدم سرشو محکم گرفتم سوپر سکسی تا از خوردن آبم فرار نکنه ولی حالشبهم خورد هرچی خورده بود رو من آورد بالا چشمتون روز بد نبینه بو گند همه جارو برداشته بود
ولی کاریش نمیشد گرد پاشدیم رفتیم بیرون ماشین تا من یکم ماشینو تمیز کنم بعد نشست جلو کنارم تا برسونمش دیگه حال بهم نداد ولی یکم ک حالش سره جاش اومد همینجور ک نشسته بود کسشو میمالید کیره منم با دستش میمالید شمارشو نداد هرکاریش کردم ولی دختره خوشکلی بود ک ازدستش دادم.

سکس پولی فيلم سوپر فیلم سکسی سوپر فیلم سوپر خارجی فیلم سوپر سکسی سوپر ایرانی فیلم سوپر فیلم سوپر ایرانی سکس با دختر ایرانی کون دادن دختر ایرانی کلیپ سکسی