سكس قطري چه کیر ی میره تو کوس حیفی گفتم عاشق زن سم بالام شماره

0 views

سكس قطري چه کیر ی میره تو کوس

سكس قطري این خلاصه کل موصوع بود و واقعی نمیدونم چرا نوشتم ولی خاستم ببینم شما چ فکری چ نظری دارید ک میدونم همش توهینه ک لیاقتمه.
من خیلی عاشق سکس با زنای سن لا و چاق هستم برا همین همیشه دنباله اینطور زنا بودم من تهرانسرم یروز ساعت 7شب که از دانشگاهم تو فردسی برمیگشتم رسیدم ازادی منتظر تاکسی تهرانسر که دیدم یه خانم شاسی بلند و چاق سن بال وایساده گفتم کجا میرید با لبخند گفت تهرانسر
گفتم پس هم مسیریم خلاصه یه تاکسی اومد دوتامون مشستیم پشت و من سكس قطري پاهام چسبید بهش رسیدیم مقصد پیاده شد منم پیاده شدم
و شروع به صحبت کردم که گفت هنوز مجرده و 48سالشه و تنها زندگی میکنه خلاصه یه مسیری رو پیاده قدم زدیم ودر مورد کار و چیزای دیگه حرف زدیم
گفتم میتونیم دوس شیم گفت که من بزرگترم از تو و تو حیفی گفتم عاشق سكس قطري زن سم بالام شماره گرفتم دست دادیم دستشو بوسیدم و جدا شدیم
چه کیر ی میره تو کوس
مگه میشه یکبار فقط یکبار طعم سکس با غریبه چشیده باشی و دیگه تکرار سكس قطري نشه مثلا بعد بارها در مجردی با زنها و دخترهایی بوده ایی و با شروع ازدواج یه ذوق و عشقی داری و با خودت عهد میکنی که دیگه توبه هرگز به همسرم خیانت نمیکنم و بهش وفادار خواهم ماند اما همینکه چند ماه گذشت و کم کم فیلت یاد هندوستان کرد تمام فکر و هوشت با سکس غریبه هست و هرچه قسم و قرآن خورده باشی و توبه کرده باشی همه بر باد فنا میره ….
منم چو اکثر شماها دوستان ارجمند شهوانی در جوانی و مجردی ارتباط هایی سكس قطري داشته ام و بارها سکس را تجربه کرده ام که با ورود به 30 سالگی ازدواج نمودم و همان قسم و سوگندهای وفاداری به همسر را بارها تکرار با خویش کردم و زندگی جدیدم را آغاز نمودم و هنوز 7 ماه از زندگی مشترکمان نگذشته بود که یه روز با تعدادی از دوستان مشغول ورق بازی بودم همزمان با بازی بیش از نود درصد حرفها فقط در مورد سکس

چه کیر ی میره تو کوس

سکس

و زن و دختر بود هر کسی حرفی میزد و خاطره ای تعریف میکرد یکی جریان سکس چند روز قبلش را گفت یکی جریان شروع رابطش با فلانی را گفت … همه حرف زده شد مخصوصا حرفی که برای من مهم بود بحث افتاد در باب لیلا ( زنی خوشگل در روستامان ) یکی از دوستان در مورد سکسش با لیلا گفت که همین پریروز باهاش بوده است سكس قطري گرچه من اورا محکوم به دروغ کردن کردم اما پیامی برای لیلا فرستاد که بهش حتمی زنگ بزند و حدود یه ربع گذشت تا که لیلا زنگ زد و دقایقی گرم صحبت با هم شدن … درین 7 ماه ازدواجم گرچه بارها شده نگاهم به باسن زنی بیفته و لذت ببرم اما سکس و رابطه ای نداشتم حالا بحث لیلا در میان است زنی که من بیش از دو سال دنبالش بودم اما موفق به سکس باهاش نشدم و دیگه باورم شده بود این زن زیبا اهلش نیست اما حالا یکی از دوستان رابطه باهاش داره …
تمام فکر و ذکرم پیش لیلا بود و حدود بیست روز گذشت تا که ارتباط تلفنی ما شروع شد و روزها که سر کارم بودم دقایقی حرف میزدیم در طول روز بارها پیامهای عاشقانه ما رد و بدل میشد و در خانه یک لحظه هم گوشی و از خودم دور نمیکردم که نکنه پیام بدهد و خانم مطلع بشه و دردسر پیش بیاد و همین کارم هم سبب مشکوک شدن همسرم بهم شد و بارها مرا قسم میداد که خلافی کار بدی نکنی …
از شروع رابطه تلفنی با لیلا بیش از یک ماه گذشته بود که اورا قانع کرده بودم سكس قطري که دیگه سکس داشته باشیم و شوهرش هم یک شب در میان نگهبان شرکتی بود و حالا امشب که وعده قرارم شده و شوهرش هم شیفت است و با ترفندی خانمم را خانه پدرش گذاشتم و خانه یکی از دوستان رفتم و تا 12 و نیم شب ماندم و امدم پیش لیلا کودک 2 یا 3 ساله اش بود و مادر شوهرش و باید دقایقی میماندم که انها کامل خواب شوند و تا حدود 1 شب صبر کردم و رفتم به ارامی در خانه اش باز کرد و داخل شدم بچه اش و مادر شوهرش داخل اتاق در خواب بودن و ما با داخل اتاقی دیگه رفتیم و در سکوت و برق خاموشی نشستیم بدون سكس قطري معطلی لب به زیر گردنش گذاشتم و چند لحظه بوسیدمش گفت صبر کن یه سر بزنم و بیام در نبودش با اینکه دوسال حسرت چنین شبی با لیلا را داشتم اما دلم نگران بود مخصوصا فکر همسرم خیلی عذاب وجدان گرفتم با خود گفتم بیشعور تو که توبه کرده ای اما … چی بگم الان هرچه بنویسم بیفایده است … لحظاتی بعد برگشت برق اتاق خاموش بود اما روشنایی برق بیرون داخل اتاق را کمی روشن کرده بود تختخواب که نداشتن و روی فرش کنارم دراز کشید استیل بدنیش که بخدا قسم در تمام عمرم ندیده و نخواهم دید خیلی خوش سكس قطري استیل بود صورتی کشیده و سبزه با چشمانی درشت که نگاهش آدمی را ارضا میکرد وقتی دراز کشیدم و اورا دراز کش روی خودم خواباندم گرمای بدنش حس و شهوت را بالا و بالاتر میبرد شروع به لمس و بوسه سینه های تقریبا بزرگش شاید 85 کردم لذتی که هرگز نمیخواستم با چندتا تلمبه زود از بین بره و دلم ساعتها لمس و بوسیدنش میخواست اما شرایط سخت بود هرلحظه احتمالش میرفت مادر شوهرش بیدار بشه باید دست بکار میشدم یه سه

ینترویو با جنده معروف

چهار دقیقه شروع به زبان انداختن کس تپل و صفر تراشیدش کردم کیرم داشت متلاشی میشد سكس قطري و هنوز که حتی سر کیرم به نزدیکی کسش نرسیده بود درین چند دقیقه کنارش چهار بار به زور کنترل کردک وگرنه آب کیرم سرازیر میشد ازش خواستم برام ساک بزند اما گفت بخدا حتی برای شوهرم هم نزده ام و نخواهم زد و دیگه اصرار نکردم جفت پاهاش را رو شونه انداختم و کیرم را روانه مست خوانه اش کردم کیرم را که دخول کردم داغی کسش و زیبایی فرم کسش مگه میذاشت بتونم چندبار تلمبه بزنم و لذت ببرم هنوز بار اولی که تلمبه زده ام و عقب نکشیده ام آبم سرازیر شد و به ناچار کیرم و بیرون کشیدم و تو دستمالی سكس قطري ابم و خالی نمودم خیلی خیلی خیلی زود ارضا شدم و ازم خواست که دیگه برم که مشکلی پیش نیاد با همان صدای بسیار ارامی که حرف میزدیم ازش خواستم که بذار یکبار دیگه بکنم که زود ارضا شدم لذت نبردم اما از او انکار و ازمن اصرار تا که قانع شد ( ای کاش به قولش کرده بودم و میرفتم ) بار دوم کیرم کمی خوابیده بود اما با چندبار تماس با چوچوله های کسش سیخ شد و شروع به عقب جلو کردم 7 الی 8 دقیقه به تندی تلمبه میزدم و دیگه لیلا بدجور عذاب میکشید و هی میگفت زود باش دیگه پدرم در اوردی اما من هی ادامه سكس قطري میدادم لیلا خیلی ناراحت شد حتی به زور توسل شد که مرا کنار بذارد اما نتونست و شروع بهفوش هم داد اما من اوج لذت بودم سر و صدای من و لیلا ادامه داشت و هی میگفت تمامش کن الان یکی میاد دیگه بیرونش بیار دل درد شدید دارم و منم هی میگفتم سكس قطري الان تمام میشه هردومان گرم این صحبتها بودم که صدای باز شدن در بلند شد و هردومان مات و مبهوت چهار چوب در و نگاه میکردم و درین صحنه سکس و داد و فریاد اهسته ما در اتاق داره باز میشه با باز شدن از جامان بلند شدیم و چه میشه میکرد مادر شوهر لیلا حالا روبروی ماست و شروع به فریاد و کمک سكس قطري کرد انهم در روستا که همه جا خلوت و سوت و کور است
سکس برزیلی سکسی هلندی سیکسی افغانی کوس افغانی سوپر افغانی سیکس افغانی فیلم سکسی افغانی سکسی افغانی سکسی پاکستانی گی ایرانی سکس