سایت پورن کس آب کیر خوشمزه رفتم در زدم گفت بیا تو رفتم داخل تا دیدمش

سایت پورن کس آب کیر خوشمزه

سایت پورن خونه نبود صدام زد که برم پیشش،تو کونم عروسی بود که حتما میخواد یه حالی بهم بده.رفتم در زدم گفت بیا تو رفتم داخل تا دیدمش هنگ کردم شورت و سوتین مشکی با جوراب شلواری و کفش پاشنه بلند مشکی عین پورن استارا شده بود.
اشاره کرد برم طرفش،رفتم پیشش از هم لب گرفتیم همینطور که لب میگرفتیم یهو پرتم کرد رو و اومد سایت پورن روم بهم گفت اینجا من اربابتم و باید دستورامو اطاعت کنی فهمیدی؟
من گفتم بله خانوم
لبخندی زد و از روم بلند شد و گفت آفرین پسر خوب،حالا باید کفشمو تمیز کنی
منم گفتم با چی؟
خندید و گفت با زبونت احمق جون
منم مجبور شدم با دهن و زبونم کفششو تمیز کنم حالم داشت بهم میخورد از این کارش اصلا منظورشو سایت پورن از این کارا نمیفهمیدم. که دیگه گفت بسه کفشامو درآر، دراوردم گفت جورابامو هم درآر، دراوردم.گفت پاهامو بلیس
هرچی از لیسیدن کفشاش بدم اومد از پاهاش خوشم اومد.
پاهای سفید با لاک قرمز، کف پاشو لیسیدم
و انگاشتاشو تو دهنم میکردم. که دیدم خوشش اومده و گفت بسه،بالاترو بلیس ساق و رونشو لیسیدم و به کسش رسیدم که خودش شرتشو دراورد،کسش صورتی و تپل و خوشکل بود اصلا نمیخورد کس زن 40 ساله باشه

سکس
دست کرد تو شورتم
25 سالمه تو یه خانواده مذهبی بزرگ شدم اصلا از دوس پسر داشتن و سکس و اینجور چیزا هیچی بلد نبودم تا با سعید آشنا شدم روحیاتمو عوض کرد بعد سایت پورن یه مدت آشنایی بهم گفت ساپورت بپوشم تیپمم باید شیک باشه عاشق هم بودیم و به همینخاطر حاضر شدم اینکارو کنم تا چند ماه رابطمون مثبت بود تا اینکه سر شوخیای سکسی رو باز کرد دیگه باهم راحت شدیم سکس چت میکردیم به مرور سکستل و توچندتا قراری که باهم داشتیم دست کردن تو شرت همدیگه بود و لب و بوس.

كيرمو سر دادم تو كسش,کشش گشاد شد

کون قشنگی دشت
یه روز یه عکس باسن برام فرستاد و گفت نظرت چیه در موردش گفتش عکسی فرستادم سایت پورن بدن خودمه گفتم تا حالا با کسی هم رابطه داشتی گفت نه به کسی نداده.دیگه رومون به هم باز شده بود تو سکس تل بهم میگفت فحش ناموسی بهش بدم تا اینکه ازدواج کردیم شهوت که میزد به سرش هوش از کلش میپرید. سعید خودش تو مجازی میگشت شمارمو میداد که باهام دوست بشن .

کس زنم و بکن
شهوت سعید جوری بود که وقت سکس همش نفر سوم متصور بود سعید روم تاثیر گذاشته سایت پورن بود اینقد تو گوشم خونده بود که دیگه واقعا منم تو سکس با تصور نفرسوم ارضا میشدم وارد فضای مجازی شدم فقط در حد چت با پسری آشنا شدم که خوشش از ارتباط منم خوشم اومده بود به پیشنهاد سعید وقت سکس بهش زنگ میزدم تا اونم شریک سکسمون باشه با صدای آه و ناله هام ارضا میشد گاهی هم میگفت گوشی رو بده شوهرت حین سکس به سعید فحش زن و خواهر و مادر میداد که هم سعید خوشش میومد و هم من هنوزم که هنوزه این ارتباط به همین شکل هست و بخاطر لطمه نخوردن به زندگیم فکر سکس حضوری سایت پورن با نفر سوم در سرم نیست .

سوپر سکس سکسی با مادر کص لیسی سکس حشری ایران سکس سکس چت سکس روسی سکس جدید ایرانی سکس کارتونی کس لیسی کلیپ سکسی

verified profile,cumshot,hardcore,petite,brunette,slut,doggystyle,young,pussyfucking,canadian,american,shower,cheating,british,taboo,usa,big-cock,small-tits,australian,stepsister,bratty-sis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *