سایت همستر کاندوم پاره کوسم خیس شد داشت کف پاهاش رو زبون میزد

0 views

سایت همستر کاندوم پاره کوسم خیس شد

سایت همستر xHamster بهت حرفی زده ، از بقله مادرش دختر قاپ میزنم هرکی بهت چیزی گفته باشه که دیدم اشاره کرد که دندونش درد میکنه ، به بهرام گفتم بپره از داروخونه که دو تا کوچه پایینتر از دفتر بود کپسوله مفنامیک بگیره ، در واقع نخود سیاه بود خودم دست کردم تو جیبه کاپشنم و یکم شیره تریاک داشتم اندازه یه سره سایت همستر ناخن ازش کندم و گفتم به گلی که کدومش درد گرفته ؟ آااااا کرد و نشون داد من سرمو‌بردم نزدیک که مصلن میخوام دقت کنم و شیره رو گذاشتم رو دندونش و گفتم الان مزه تلخی تو دهنت پخش میشه ، تحمل کن خوبت میکنه ، حرفی نزد و دهنش رو بسته نگه داشت ، ( شیره تریاک یه مدت همیشه پیشم بود چون واسه سکس ازش استفاده میکردم و با گارانتی یه ساعت کمر میزدم ، جوری که طرف از زیرم در میرفت ، طفلک) بهرامم نا مردی نکردو ۲۰ دقیقه دیگه اومد ، بچم خودش در جریان بود پی نخود سیاهه خلاصه سایت همستر اشکاشو پاک کردمو و رفتم چنتا سنسور از انباره دفتر برداستم و یه چایی شیرین دادم واسش ریختم و خورد بهرام که اومد مفنامیکم خورد و ما که داشتیم میرفتیم گفت دندونمو دیگه حس نمیکنم ، شب گیر داد پای تلفن که چی گذاشتی رو‌دندونم که اصن درد نداره دیگه منم شروع کردم به توضیح دادن ، واسه اینکه فک نکنه پیشه خودش من واقعن معتادی چیزی هستم گفتم

بهترین خانوم کیر سوار

کثافت آشغال با این کسه چرکیت!!!!!خلاصه حدود یک ساعت این ماجرا سایت همستر طول کشید و فاطمه و دخترش بیتا رو خفه کردن!در آخر آیدا بیتا رو به شکم خوابوند رو زمین و فاطمه رو برد نزدیک کف پاهای بیتا دخترش!!!!و گفت:الان کاری باهات میکنم که دیگه درس عبرتی باشه واستون که دیگه از این غلط ها نکنین!بعد شروع کرد دهن فاطمه رو مالوندن کف پاهای دخترش بیتا!!!!فاطمه هم در حالی که داشت از عرق کف پاهای دختر خودش بو میکشید گفت:اوفففف……بیتا خاک بر سرت با این بوی پاهات……اومممم……اوفففف……..آیدا زد زیره خنده و گفت:بخور فاطمه جون که کف پاهای دختره خودته سایت همستر هه…..هه…..هه……لیس بزن!!!!!فاطمه هم شروع کرد لیسیدن!!!!بیتا هم که از خجالت سرخ شده بود که مادرش داشت کف پاهاش رو زبون میزد گفت:تو رو خدا مامان معذرت میخوام!!!!میدونی که من پاهام رو زیاد نمیشورم!آیدا دوباره
چوچولشو با شصتم میمگلیدم و لبایه کصشو

کاندوم پاره کوسم خیس شد

سکس

با انگاشتم و ناله هاش شروع شد
سکس داشتی علی ، گفتم زیاد گفت معلومه ماشالات باشه گفت که الان هیشکی تو زندگیش سایت همستر نیس و میخواد با یکی باشه منم گفتم داری منو انگولک میکنی گلی ؟ گفت نمیدونم ،منم گفتمش اگه از من خوشت میاد بگو ، چون الان با هیچ دختری نیستم ، گاهی وقتا گذرم به دوستای جاکشم میوفته که دیگه نمیتونم خودمو کنترل کنم که کص جور کنن یه مدت بکنم ، الان با هیشکی نیستم ، هیچوقتم به دروغ نمیگم به کسی دوست دارم .

لبای برجسته کصشو مگلیدم با انگاشتم
دیگمو بردم زیره یخه اسکیش و خواستم بنده سوتینش رو وا کنم ، که بقیشو خودش همراهی سایت همستر کرد و در آورد هم یخه اسکیشو و هم سوتینشو ، من مشغوله وا کردنه کمر بند و دکمه های شلوارم شدم که دیدم گلی لخت شده و شلوارشم در آورده و منو‌نیگا میکنه ، سرحالتر بنظر میرسید ، گفت عجله کن هنو هیچکاری نکرده باز وقتو از دست میدیما ، رفتم نزدیکش و نشستم خودشو ول کرد تو بقلم ، تنه سفیدو بلوری داشت موهای بلوند و بلندش ، چشمو ابرویه مشکی و آرایشه غلیظش که هنو بعد از اون همه بوسه بهم نخورده بود ، رژه جیگریش ، دیگه طاقتی واسم نذاشته بود ، دست گذاشتم رو پستونش و تو مشتم گرفتم نصفشو چون سایت همستر همش جا نمیشد و چشاشو آروم بست و دستشو با لمسه تنم به کیرم رسوند که نعشگی باعث شده بود نیم ساعت بود تو حالته استند بای مونده بود ، سیخ من پستوناشو میمگلیدم و اون کیرمو باز خوابیدم روش و شروع کردم به مکیدنه نوکه پستوناش نوکه وپستونای بلوری شو میمکیدم و دستمو خزوندم تو شورتش صاف ترین مسیری که بعده سنگه گرانیت لمس کرده بودم بود ، خیسه خیس بود ، لبای برجسته کصشو مگلیدم با انگاشتم و ناله هاش شروع شد ، چوچولشو با شصتم میمگلیدم و لبایه کصشو با انگشته اشاره سایت همستر پرسیدم گلی جون از پشت بکنم ؟ با صدای لرزونش جواب داد هردو به روت بازه من از وقتی خودمو شناختم سکس واژینالو ترجیح میدم به مقعد و با رضایت کیرمو در آوردم و گذاشتم رویه لبای کصش و مالوندم انقد خیس بود که نصفی از کیرمو خیس کرد آبه کصش ، با دستاشو کتفامو میگرفت و دستاشو میخزوند رو بازوهام و سرم لبای کصشو کنار زدم و آروم کیرمو هل دادم تو ‌، مصله شومینه از بدنش گرما ساطع میشد ، آروم آروم عقب و جلو میکردم ، گلی زیره لب ناله میکرد ، تبه کیره من تو‌کصه اون غوغا کرده بود و داغیه کلّ اندامه گلی منو سایت همستر دیونه کرده بود ، کیرم تا تهش جا شده بود تو کصش و کمر زدنای من شدید تر و مصله مار دوره هم میخزیدیم ، پستوناشو آروم و نرم گاز میزدم و هی قطع میکرد این کارمو با لب گرفتناش ، اصن تو حاله خودم نبودم و یهو کمرم درد گرفت و احساس کردم دارم ارضا میشم ، به محضه اینکه کشیدم از تو کصش بیرون ، منی پاشید رو همون کاوره زیریمون ، انقدری منی اومد که حس کردم جونم داره از سوراخه کیرم میزنه بیرون یکی دو دیقه سست بودم ولی زود به خودم اومدم و نیم ساعت دیگه ۴ میشد و احتماله ضعیف حشمتی آن تایم سایت همستر میومد ، تاخیر تو ذاته مردک بود ، هر دو لباسامونو تن کردیم و گند کاریامونو سروسامون دادیم xHamster.com

کیر خوردن
همستر سکس همستر ایکس ان ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ویدئو ایکس همستر اویل انجل السا جین لیه گوتی سكس انجيلا وايت