سایت لوتی خوردن کوس و کون بچه مدرسه ای حسابی بلیسه و کوسم رو بمکه

سایت لوتی خوردن کوس و کون بچه مدرسه ای

سایت لوتی کف پاهای مهدیه رو تمیز میکرد و میلیسید.این مجرا حدود 3 ساعت طول کشید و سمیرا و فروزان و فتانه وقتی داشتن میرفتن آیدا رو حسابی تهدید کردن و گفتن که حالش رو میگرین.آیدا به مهدیه و دوستاش گفت که فردا صبح ساعت 8 اینجا باشین که نوبت فاطمه همسایمون و دخترشه حسابی کون مامانمو مالید بعد با انگشتش وازلین با انگشتش کون مامانمو انشگت میکرد یه ربع آنقدر انگشت کرد که دوتا انگشت راحت جا میشد بعد مجسن کیر‌و چسبوند بعد محسن گفت تو فقط راحت بخاب هرچی هم شد فقط جیغ یواش بزن و اصلا تکون نخور قول میدم زود دردش تموم میشه مامانم سایت لوتی گفت باشه.که محسن کیر کلفتشو گذاشت دم سوراخ کون مامانم و با یه فشاره ریز کلشو فرو کرد توشو مامانم یه آه خوشگلی کشید و محسن اروم اروم کیرشو بیشتر فشار میداد اما لامصب خیلی کلف بود و بعد از ۳۰.۴۰ثاتیه محسن هی یواش یواش کیرشو داخل کرد و نصفش رفت مامانم داشت گریه میگرد صدای هق هق زدناشو بلند شده بود که هی میگفت محسن توروخدا درار نمیتونم دارم پاره میشم توروهرکی دوسداری دام میسوزم ولی اون دیوث اصلا عین خیالش نبود و فقط فکره کردن بود بعد ب مامان گفت باشه دیگ تکون نمیدم و روی مامانم سایت لوتی خابید کریشم تا نصفه تو کون مامانم بود پشت صحنه سکس با خانوم پورن ستار شروع کرد به ساک زدن کیر حدود ۲.۳دقیقه همیتطور روش بود و گردنشو میخورد و حسابی مامانو حشری کرد خیلی وارد بود کاری میکردکه مامان همش آه میکشید بعد بهش گفت عشقم یکم هم تحمل کنی تمومه ها بعد بلند شد از روی مامانم و کیرشو کلا درآورد مامانم یه اه قشنگی کشید و محسن دوباره کیرشو وازلین کرد وگذاشت دم سوراخش و گفت تکون نخور مامانمم که معلوم بود حشری شده بود هیچی نگفت اونم کیرشواروم اروم بُرد تو کون مامانم و مامان سایت لوتی همش آه اوه میکرد با یه جیغ های کوچولو و یواش میکشید که یهو کیر محسن تا نصف رفت تو کون مامانم و شروع کرد اروم اروم تکون دادن و خیلی کم کیرشو عقب جلو میکرد و همینطور ادامه داد تا جایی که دیدم کمر مامانو گرفته محکم و کیرشو تا نصفه درمیاره بیرون و تند تند میکنه توش صدای آه اه آی گفتنای مامانم تو اتاق پیچیده بود و محسن کسکشم مثل سگ داشت حال میکرد و محکم تر از قبل تلمبه میزد تاجایی که همه کیرشو درمیاورد و میکرد تو ف کرد. تو کون مامانم با فشار که مامانم یه جیغی کشید فک کنم  سایت لوتی همه فهمیدن محسن همون طوری کیرش رو نگه داشته بود تا جا باز کنه مامانم هم دید چاره ای ندارند. مجبور شد تحمل کنه تا اینه محسن کشید بیرون یکم دوباره کرد تو آروم آروم جلو عقب میکرد جا باز کنه ۷ دست شورت سوتین خریدم برات ۷ دفعه باید7 کونتو سایت لوتی بکنم جرت برم شوهرت عرضه نداشت این کون رو افتتاح

اون ها هم قول دادن که 8 صبح بیان.شب شد و دیدم آیدا پاهاش رو بدون جوراب کرده توی کفش های اسپرتش و باهاشون خوابید.صبح شد و دوستای آیدا اومدن.فاطمه هم ساعت های 8:30 اومد.من مثل همیشه از بالای اتاق داشتم نگاه میکردم و مواظب بودم کسی متوجه نشه.فاطمه و دخترش اومدن دمه دره خونه و وقتی دوست های آیدا رو دید خواستن سایت لوتی فرار کنن که دوست های مهدیه سریع گرفتنشون.بیتا دختر

خوردن کوس و کون بچه مدرسه ای

سکس

فاطمه شروع کرد به التماس کردن ولی آیدا که خیلی از دستش عغده داشت بیتا رو خوابوند روی زمین و کفش هاش رو که از دیشب در نیورده بود در اورد و گذاشت روی صورت بیتا!!!!بیتا رو میدیدم که داره دست و پا میزنه و میگه:وااایییی…..چه بوی گندی……چه بوی عرق کف پایی……اوففففف……آیدا تو یه عوضی جنده هستی سایت لوتی .اوم .اوفففف……
بیتا خیلی داشت
تو راه مدرسه با اولین کیری که دیدم ,حشری شم,گذاشتم سوراخ کونم رو حسابی بلیسه و کوسم رو بمکه ,خیلی حشری شدم ,کیرش رو براش میبلعیدم ,حسابی ساک میزدم اونم حشرش زده بود بالا و کیرش رو فرو کرد تو کوسم نشست رو کوسم و تا ته فرو میکرد کیرشرو .نوبت من شد ,هنرم رو نشون دادم ,پریدم رو کیرش سایت لوتی رو تا میتونستم روش بالا پایین شدم ,بهترین سکس دوران مدرسه

گشاد کردن این کوس و پر کردنش از آب looti.net www.lootiorg

لوتی انجمن سکسی انجمن لوتی اوا آدامز سکسی عمو جانی سکس تنگ سکس اتفاقی کلیپ سکس دختر ایرانی کلیپ سکسی شهوانی کلیپ سکسی کوتاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *