سایت برازرس سبزه حشری با کوس خیس آبدار brazzers

0 views
0%

سایت برازرس سبزه حشری با کوس خیس آبدار

سایت برازرس brazzers سلام به دوستان عزیز و گرامی داستان کاملا واقعی امیدوارم خوشتون بیاد البته یه خورده طولانیه ولی به نظرم جالبه اسم من احسان 32 سالمه من دو سال پیش با یه دختری به اسم مریم رفیق شدم که اون موقع 22 سالش بود تو همون روزای اول رفاقت فهمیدم خیلی دختر معتقدی هستش ولی خیلی خوش اندام بود سفید و قد بلند سایت برازرس به خاطر همین هر کاری می کردم که بکشونم سمت خونه و بکنمش نمیشد . اخه من از این بچه پروهام که نمیزارم مهر شماره خشک بشه سریع میرم تو کار سکس به خاطر همین عشق به سکس و تنوع طلبی نتونستم تا حالا ازدواج کنم ،
خلاصه ما طبق عادت قبلیمون به این هم پیشنهاد دادیم که این همش میگفت من میخوام اولین سکسم رو با شوهرم سایت برازرس داشته باشم . اگر میخوای منو ببینی باید بیرون با هم قرار بزاریم من خونه نمیام ما هم باهاش بیرون قرار گذاشتیم نشستیم تو تاکسی که تا سمت خونشون با هم بریم من خودمو چسبوندم بهش بلند گفت برو

سبزه حشری با کوس خیس آبدار

سکس
دستش و گذاشت روی كونم و نوازش كرد
من ٢٦ سالمه و متاهل هستم یه روز ظهر به یكی از پاساژ های لوكس تهران بی هدف رفته بودم و قصد خرید نداشتم فقط جلو ویترین ها مدل ها رو نگاه میكردم یه مانتوی جلو باز كرم رنگ پوشیده بودم با شلوار لی تنگ و نیم تنه كه شكمم تقریبا پیدا بود بخاطر لباسی كه تنم بود احساس شهوت داشتم و حس میكردم پسرها خیلی نگام میكن كلا كسم خیس بود و حسابی داغ بودم . جلوی سایت برازرس یه مغازه ایستادم و به مدلها نگاه میكردم كه متوجه شدم یه پسر جون و خوشكل تنها نشسته و منو نگاه میكنه رفتم داخل مغازه و با كلی عشوه قیمت دامن تن مانكن و پرسیدم و ازشون خواستم كه نشونم بده . چند مدل دامن كوتاه و تاپ هایی كه باهاشون ست میشد و برام آورد منم دوتا كه خیلی سكسی بودن رو انتخاب كردم و رفتم داخل پرو . سریع دامن و پوشیدم كه حسابی تنگ و كوتاه بود ولی بهم میومد یه تاپ دوبنده ی قرمز هم پوشیدم موهامو باز كردم و در اتاق و نیمه باز گرفتم و آقا رو صدا زدم اومد جلو در و بهش گفتم دامن تنگه یه سایز بزرگتر دارین؟ گفت فری سایزه یهو در و باز كردم و با عشوه گفتم ببین بنظرت برا من تنگ نیست؟ پسره محو من شده بود بعد چند لحظه اومد جلوتر و دستش و زیر لبه ی دامن گرفت و یكم كشید پایین گفت میشه بچرخین پشت كار و ببینم … یه جوری كونم سایت برازرس و قمبل كردم و چرخیدم پسره كه فهمیده بود من دلم میخواد دوباره دست لبه دامن گرفت اما اینبار گرمای دستش و بین پاهام حس كردم مثلا میخواست پایین بكشه اما به رون پام دست زد منم كه حسابی حشری بودم خوشم اومد سرم و خم كردم و گفتم ببین وقتی خم میشم شورتم دیده میشه اینو كه شنید گفت خب چه عیبی داره شورت قشنگت و بقیه ببینن همینطوری كه حرف میزد دستش و گذاشت روی كونم و نوازش كرد آروم چرخیدم سمتش و با عشوه گفتم جدی سایت برازرس گفتی؟

دوست دختر کلاه بردار رو با کیرم تنبیه کردم

از آب كسم میكشید رو سوراخ
دوباره دستش و گذاشت روی كسم و یه فشار كوچیك داد و گفت جدیه جدی بود… چشمم به كیرش سایت برازرس افتاد كه شق شده بود یهو صدای یه آقایی اومد كه صداش زد علی…. دیدم پسره پشت علی ایستاده و منو نگاه میكنه . علی بهش گفت حامد ترسیدم… گفت پاساژ خلوته در و ببند . من همونطوری كه ایستاده بودم جلو حامد آروم میخواستم در پرو و ببندم كه در و گرفت و گفت نبند داشتم نگات میكردم این لباس خیلی بهت میاد واقعا زیبایی و … داشت حرف میزد كه برق مغازه هم خاموش شد علی ، حامد و صدا زد و یه چیزی بهش گفت من فقط شنیدم كه حامد گفت باشه حواسم هست. علی سریع اومد جلوی اتاق پرو و گفت نترسیدی كه؟ همینجوری كه صحبت میكردم دستش و گذاشته بود روی كسم و گفت شورتت خیسه خندیدم و یهو بهم چسبید و شروع كرد بوسیدن گردن و سینه هام منو چسبوند به ته اتاق و خودشو محكم بهم فشار میداد كیرش حسابی شق بود دامنم و بالا زد و دست كرد تو شورتم و كسم و می مالید سایت برازرس و قوبون صدقه میرفت چشمامو باز كردم حامد و دیدم كه ایستاده كیرشو می ماله… گفت علی بیا بیرون كسی نیست. همونطوری لب تو لب منو آورد بیرون و كسم و می مالید حامد اومد پشتم و چسبید به كونم و سینه هامو می مالید وااااااای دوتا كیر بهم فشار میدادن خیلی لذت عجیبی بود از پشت گردنم و میبوسید و كیرشو گذاشته بود لای كونم علی از جلو نشسته بود كسم و لیس میزد و پاهامو فشار میداد و میمالید . از شدت لذت بلند بلند ناله میكردم منو چرخوند سمت حامد و خمم كرد شلوارشو درآورد كیرشو گذاشت لای كونم حامد هم كیرشو گذاشت دهنم كلی براش ساك زدم بعد علی دستش و كرد سوراخ كونم و گفت میخوام جاباز بكنه از آب كسم میكشید رو سوراخ كونم همونطوری كه كیر حامد و میخوردم یه جیغ كشیدم كیر علی تا ته رفته بود كونم و جر میداد با دستش كسم و می مالید تلمبه و میزد سایت برازرس و دیونه شده بود حامد گفت من دارم ارضا میشم علی كیرشو از دهنم كشید و با دستم دوبار كشیدم روش كه ارضا شدم علی گفت میتونی دوباره شق كنی؟

كیرشو از دهنم كشید و با دستم دوبار كشیدم روش
سریع رفت و تمیزش كرد و یه آب خوردیم و دوباره بهم چسبیدن خیلی دلم میخواست دوتاكیر سایت برازرس و همزمان تجربه كنم علی یه زیرانداز كف مغازه پهن كرد و دراز كشید منم نشستم رو كیرش حامد هم از پشت كونم گذاشت اولش دردناك بود اما خوشم اومد حس عحیبی بود كه نمی تونم براتون توصیف كنم بالاخره حامد دوباره تو كونم ارضا شدم و علی هم سریع كشید بیرون و رو سایت برازرس دستش خالی كرد. خیلی خیلی روز قشنگ و خوبی بود امیدوارم همتون تجربه ی سكس گروهی رو پیدا كنید
برازرس ممه گنده فيلم سكسي الكسيس فیلم سکسی الکسیس سکس وطنی فیلم سکسی الکسیس تگزاس کون تنگ سکس آمریکا سکس عربی سکس فارسی لانا رودز سکس لانا رودز سکس لانا سکس کردی سکس دکتر

From:
Date: November 7, 2022