رايلى ريد مادر فکر میکنه دخترش باکره است اما همشون جنده اند

0 views

رايلى ريد مادر فکر میکنه دخترش باکره است اما همشون جنده اند

رايلى ريد Riley Reid بالا باشه و کرد تو دهنش دقیقا عین الوچه داشت میخورد و میمکشید میسرخت سرش میگفت میخوام خوشگلش کنم و منم اه و نالم بالا بود حسابی میکشیدش با دندون و فشارش میداد وقتی نگاش کردم کبوده کبود بود حالا نوبت ممه راستیم بود ک بغلم کرد بردم رو تختش سوتینمو کامل دراورد نشست کنار تخت با دوتا دستاش ممه راستمو گرفت همچینن میمکید ک پرسیدم مگه چیزی ازش میاد بیرون و گاز میگرفت چ منم لذت میبردم
اومد اروم کیرشو حس میکردم از رو شلوارش ولی دست نزدم رايلى ريد ینی در واقع کیرش تحریکم نمیکرد ولی اون با ولع داشن خودشو میمالید بهم یهو اوردم رو زمین تنم رو تخت بود پاهام رو زمین باسنم جلوش بود کمرمو میبوسید و دکمه شلوارمو باز میکرد
شلوار و شرتمو باهم کشید پایین چند بار زد روش باسنم نرم و وقتی میزد روش از ایینه کنار تختش میدیم ک میلرزه و اونم داره نگاش میکنه لپای کونمو باز کرد و با دستاش فشارش میداد بعد من بلند شدم ک نزاشت انداختم روی تخت. منم تیشرتشو دراوردم کمردنبشو باز کزدم و شلوارشو کشیدم پایین دستمو گذاشت رو کیرش عین سنگ شده بود رايلى ريد یکم فشارش دادم و تخماشو قلقلک دادم شرتشو دراوردم
مادر فکر میکنه دخترش باکره است اما همشون جنده اند
امیر هستم، از وقتى كه سن ام به ١٢-١٣ رسید متوجه مشكلات پدر مادرم میشدم ، بابام على رغم ظاهر متدین اش آدم هوس بازى بود كه با همكاراش رابطه داشت، كه یه چند سال بعدش گند اش دراومد اما مامانم به خاطر حفظ زندگى بابام رو ببخشید.. ولى بعد از یه دوره ارامش بابام باز شروع میكرد، منم براى اینكه مامانم حس افسردگى نگیره رايلى ريد و حالش بد نشه بهش نمیگفتم و غیر مستقیم به بابام میفهموندم كه دست بردار ولى خیلی موثر نبود، دو سه بار سعى كردم حال اون زنا رو بگیرم ولى دیدم كرم از خود بابامه..
یه مدت بود سر یه كارى میرفتم كه به خاطر انبار اش مجبور بودم خارج شهر برم و اسنپ میگرفتم، یكى دو بار یه آقا كمال نامى منو رسوند و بعد صحبت افتاد و قرار شد كلا كمال بیاد این سمتى چون خونه اش خیلی فاصله نداشت و یه محلی قرار بذاریم و منو ببره و من پول رو به خود كمال بدم، كمال ٤٦-٤٧ سال سن داشت مرد باحالی بود كه خانم اش ١٥ سال پیش ازش جدا رايلى ريد شده بود و تنها زندگى میكرد.. یكم كه گذشت شوخى و حرف سكسى میزدیم كمال میگف از زن هاى جا افتاده خوشم میاد، یكم گذشت به یه فكرى رسیدم كه شاید احمقانه می اومد..

مادر فکر میکنه دخترش باکره است اما همشون جنده اند Riley Reid

سکس
مامان ام تو یه روز مشخص تو هفته میرفت خونه خاله ام اینا، اسنپ رو گوشى اش نصب كرده بودم اما بلد نبود كار كنه… كمال هم تو اون روز اون ساعت میومده تقریبا این ورى چون سمت ما مدرسه زیاد بود بچه مدرسه اى ها كه استپ میگرفتن رو میاورد.
با گوشى مامانم اومدم اسنپ بگیرم یكى دو سرى دو سه بار رد سفر دادم اما كمال پیدا نشد، بار سوم رايلى ريد كمال قبول كرد و سوار ماشین اش شد..
دو سه بار همچین قضیه اى تكرار شد . من یوزر پس اینستا مامانم رو داشتم صفحه كمال رو هم بلد بودم اما فالو نمیكردم ، صفحه اش پر بود از این جمله قشنگا، اونا رو با اكانت مامانم لایك كردم كه كمال رو یكم شاخك هاش رو تحریك كنم..
كمال ریكوئست میده و مامانم اكسپت میكنه با این كه عكس خاص و خانوادگى نداشته رايلى ريد ، اینم بگم قبل اكسپت ریكوئست لایك ها رو پس گرفته بودم كه شك نكنه مامانم … خلاصه گذشت
تا این كه مامانم خودش ماشین میگرفت به من دیگه نمیگفت فهمیدم با كمال میره….
یه روز با كمال رفته بودم بحث خانم سن بالا اومد كمال گف با یه خانمه تقریبا هم صحبت رايلى ريد شدم تو محل تون میشینه خانم خوبیه بهم اعتماد كرده با هم حرف میزنیم میدونى چیه هم دردیم جفت مون یه جفت كم داریم

گفتم زدى توش؟
گف اره ( موندم یه لحظه) به خدا یه بدن معركه اى داره یه كونى داره كه نگو ژله اس
اونجا بود گفتم با خودم چه غلطی كردم رايلى ريد من میخواستم هم صحبت بشه چرا اینطورى شد

دختره سینه دوستش رو ساک میزنه شیر میاد

هفته بعد گفتم كمال بیا دم خونه مون دنبالم ادرس دادم یكم مكث كرد اومده بود جلو در ساختمان نگاه میكرد تو راه گف یه چیزى بهت بگم گفتم بگو گف اون خانمه تو ساختمان شماس گفتم نه بابا كیه؟ گف نه دیگه گوشى ام در اوردم عكس مامانم نشون دادم گفتم اینه!!!! زد بغل، دستاش داشت میلرزید ریده بود به خودش رايلى ريد میخواست حرف بزنه اما نمیتونست گفتم میدونستم و ماجرا تعریف كردم براش كمال قسم خورد كه دوسش داره و قصد اش اذیت نیست ازش خواستم از سكس هاش تعریف كنه اما بازم وا نمیداد تهدید كردم یه كارى كردم نبینیشا وا داد ،ازش خواستم من باید رابطه تون رو ببینم خیلی مقاومت كرد ولی بعدش راضی شد قرار شد من صبح زود برم خونه كمال تو كمد دیوارى اتاق خواب اش تا كمال با مامانم بیاد یك ساعتى اون تو با یه حفره بالا در به سختى نفس میكشیدم تا صداى در اومد اول تو پذیرایی بودن بعد اومدن تو اتاق مامانم با تاپ و شلوار بود كمال معلوم بود رايلى ريد راحت نیست وسط لب گرفتن بودن كمال گف عزیزم بیا این دفعه بریم وسط پذیرایی مامانم گف نه ولى كمال بغلش كرد بردش پذیرایی

آقا كمال یه كیر حسابی بهم زد و من صداشون میشنیدم آه و اوه هاى مامانم رايلى ريد و قربون صدقه رفتن هاشون و اینكه كمر اقا كمال یك ساعت یارى كرد و مامانم رو گایید. كون مامانم بزرگ داشت میشد این تاثیر كمال بود مامانم شاد شده بود این تاثیر كمال بود مامانم حالش خوب بود و این تاثیر كمال بود الان حدود یك سال و دو ماهه كه با هم ان هم كمال از اون افسردگى در اومد هم مامانم رايلى ريد از این حس كم بودن بی توجهی بابام رنج میبرد حالش بهتر شد و فهمید اون ادم كمى نیس
رایلی رید سایت همستر همستر سکس همستر ایکس ان ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ویدئو ایکس همستر اویل انجل السا جین لیه گوتی