دانلود فیلم سکسی خشن فرو کرد تو کونم ,تا ته تو حلقم بود کیرش

دانلود فیلم سکسی خشن فرو کرد تو کونم تا ته تو حلقم بود کیرش

دانلود فیلم سکسی خشن این داستانی که تعریف میکنم کاملا واقعیه.من متاهل هستم و اسم زنم آیدا هست.آیدا یه دوست داره به اسم سمیرا.ما توی یه اپارتمان 3 طبقه زندگی میکنیم.ما طبقه 3 میشینیم. واحد زیر ما فاطمه خانم و شوهرش و دخترش زندگی میکنن که آیدا با فاطمه خانم و دخترش اصلا رابطه خوبی دانلود فیلم سکسی خشن نداره و ازشون خوشش نمیاد چون خیلی فضول هستن.اون روز سمیرا اومده بود خونه ما.سمیرا خیلی اندام خوش فرم و کون گنده ای داره و کاراته هم کار میکنه.آیدا که اعصابش خرد بود به سمیرا گفت چه کار کنیم حال فاطمه رو بگیریم.سمیرا گفت بیارش خونتون یا بریم پیششون من خودم یه نقشه خوب دارم.به بهونه کاراته دانلود فیلم سکسی خشن حالشون رو میگیریم.این رو هم بگم که فاطمه خانم و دخترش هر دو جودو کار بودن.آیدا گفت نمیشه اینها

فرو کرد تو کونم ,تا ته تو حلقم بود کیرش

سکس

جودو کارن.دهنمون رو سرویس میکنن.سمیرا گفت فاطمه  دانلود فیلم سکسی خشن رو تنهایی بکشون اینجا.هر کاری هم اون لحظه گفتم انجام میدی آیدا!!!!آیدا گفت میخایی چه کار کنی؟سمیرا گفت میخوام با کف پاهامون صورتش رو له کنیم و با بوی کف پاهامون خفشون کنیم ولی اول باید فاطمه رو تنهایی گیر بیاریم.من تعجب کرده بودم که چرا سمیرا میخواست دانلود فیلم سکسی خشن این جوری حالشون رو بگیره!!!آیدا هم با تعجب گفت:وا…..که چی بشه؟چه فایده؟سمیرا گفت:خر…..خوب عکس هم میگیریم ازش.بعد اگر حرفی زد میگیم عکس ها رو نشون زن های همسایه های دیگه میدیم.که همه بفهمم چقدر ذلیل شدی زیر کف پاهامون.آیدا گفت راست میگی….این جوری دیگه دهنش بسته میمونه.من گفتم خوب دانلود فیلم سکسی خشن من چه کار کنم.سمیرا گفت تو برو توی اتاق از بالای پنجره شیشه ای اتاق نگاه کن اگر تونستی عکس و فیلم هم بگیر. ما خودمون ازش عکس میگیریم ولی اگر خاستی تو هم بگیر.آیدا گفت سمیرا حالا دانلود فیلم سکسی خشن پاهات بو میدن که فاطمه با بوی کف پاهات خفه بشه

کیر اشتراکی, بیشتر بکن

گاییده شدن مامانی حوس باز به دست سه خواهر

عرق کف پاهای من نمیخوری؟
فاطمه گفت:تو رو خدا!!!تو پاهات خیلی بو میدن و عرقش تنده!این حرف و که زد سمیرا دانلود فیلم سکسی خشن گوشیش رو برد روی حالت فیلم برداری و داد دست آیدا و صورت دو زانو نشست و صورت فاطمه رو برد بین کف پاهاش و کونش و نشست روی سره فاطمه جوری که صورت فاطمه روی کف پاهای سمیرا بود و پشت سره فاطمه زیره کون سمیرا.سمیرا گفت کف پاهام رو دانلود فیلم سکسی خشن قشنگ میلیسی و میخوری تا بزاریم بری.فاطمه هم به ناچار کف پاهای سمیرا رو میخورد و عرق کف پاهاش رو قورت میداد.وقتی فاطمه بلند شد دیدم صورتش خیسه عرق کف پاهای سمیرا و زنمه .این داستان حدود 1 ساعتی طول کشید و فاطمه دانلود فیلم سکسی خشن وقتی میخواست بره گفت:خدا لعنتتون کنه.آیدا خانم مطمعن
کیرشو کشید آبشو خالی کرد
اونروز مامانم یه شلوار لی تنگ تا زیر زانو پوشیده بود و با تاپ مشکی تنگ که رنگ سوتینش معلوم بود آبی کمرنگ که محسن اومد تو یه بوس از هم گرفتن و رفتن نشستن و مامانم به شربت آورد و نشست روی پاهای محسن شروع کردن به حرف زدن محسن هم با دستاش پاهای مامانمو میمالید و بعد چند دقیقه محسن بلند شد یه تاخیری انداخت و رفتن تو اتاق تو راه لب تو لب دست محسن رو کون مامانم بود که مامانمو پرت کرد رو تخت خودش رفت روش شروع کردن به لب گرفتن از هم محسن حسابی مامانمو میمالید لبو گردنش رو میخورد مامانم. هم همراهیش میکرد. که محسن زیپ شلوارشو باز کرد و کیرش اومد بیرون دراز کشید. لخت شد مامانم دانلود فیلم سکسی خشن رفت وسط پاهاش آروم شروع کرد با دستاش کیر محسن رو مالیدن بعد آروم سرشو گذاشت تو دهنش شروع کرد به میک زدن محسن هم دستش توی موهای مامانم بود و داشت قربون صدقش می‌رفت مامانم شروع کرد به عقب جلو کردن سرش تا نصف میکرد درمیارد دوباره میک میزد یه ربع براش ساک زد اخرش یه بوس از سر کیر محسن گرفت بعد اومد بالا محسن یه لب محکم ازش گرفت و شلوار مامانمو درآورد شورت سکسی مامانمو که دید وحشی شد یه سیلی رو رون مامانم زد شروع کرد به خوردن پاهای دانلود فیلم سکسی خشن مامانم بعد شورت مامانمو درآورد طوری که شورت پاره شد مامانم گفت وحشی یواش چرا پارش کردی حمله کرد به خوردن کوسسش چوچول مامانمو میک‌میزد و می‌خوردش با انگشت کوس مامانمو بازی میداد و میکرد تو کوسش مامانم صداش درر اومده بود دانلود فیلم سکسی خشن داشت ناله میکرد که محسن فوری ۶۹ شد خوابید رو‌مامانم به خوردن کوس مامانم میخورد و انگشت میکرد و میمالید تند تند شروع کرد به مالیدن مامانم هم زیر محسن کیرش تو دهنش بود صداش در نمیومد فقط تند تند و محکم

سکس ایرانی خشن سکس زوری خشن سکس خشن گروهی فیلم سکس خشن فیلم سکسی خشن فیلم سکس زوری سکس زوری سکس انال فیلم سکسی ژاپنی سکس ژاپنی کلیپ سکسی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *