دانلود فیلم سوپر ایرانی کیر سواری کوس تو خیس میکنه عوارض جق بیش از حد خلاصه

دانلود فیلم سوپر ایرانی کیر سواری کوس تو خیس میکنه

دانلود فیلم سوپر ایرانی دقیقه ای با اونا صحبت کرد و سیگار کشید ولی بعدش برگشت مثل اینکه باهم به توافق نرسیده بودند بعدن که ازش پرسیدم گفت بو می دادند اینم بگم یه دختری هم بود که به عنوان کس کش اون وسط ایفای نقش می کرد و هی می اومد می گفت کسی رو نمی خوای؟ دوستم به اون دختر ایجنت دانلود فیلم سوپر ایرانی گفت اونم به دختری که در بالا اشاره کردم و حالا دیگه برگشته بود سر جاش گفت دختره هم پاشد اومد میز ما و بلافاصله ابجو و سیگارو گارسون برامون اورد دختره اهل باکو بود و لیسانس فیزیولوژی اون طور که من فهمیدم داشت و به دلیل درامد پایین به جندگی روی آورده بود که انصافا شغل پردرامدیه برای یه دختر
خلاصه بعد از تموم شدن سیگار و گرفتن پولش دانلود فیلم سوپر ایرانی دوتایی رفتیم تو یه اتاق داخل اتاق که شدیم اون بلافاصله شروع کرد به دراوردن لباساش منم به دنبالش لباسامو دراوردم با اینکه کیرم شق شده بود ولی نمی دونم چرا کلا تمرکز نداشتم و حس شهوتم بالا نمی اومد اون شروع کرد به لب گرفتن و با دستش کیرمو گرفت بعدش بهم گفت بار اولته منم گفتم اره خلاصه یه چند بار از هم لب گرفتیم ولی من اون لذتی که فکر می کردمو نداشت شاید به خاطر این بود که ما همو نمی شناختیم شایدم عوارض جق بیش از حد خلاصه بعد از لب گرفتن بهش گفتم بخوابه اونم به پشت خوابید یه دستی به کسش زدم اونم گفت زود باش بکن تو من کیرمو گذاشتم لب کسش و فشار دادم تو خودم هم روش خوابیدم نمی دونم یه بار تونستم تلمبه بزنم یا نه که ابم اومد و ریختم تو کسش بعدشم یه حس و حال عجیبی داشتم که البته زود برطرف شد.

کیر سواری کوس تو خیس میکنه شب شد گارسونه اومد نشست کنارم دانلود فیلم سوپر ایرانی و شروع کرد به حرف زدن پسر خوبی و حرفاش قانع کننده.اخرش گفت ببین این ادما همینن فقط پول را میبینن. خودتا عذاب نده و گفت واسه اینکه یادت بره یه شماره بهم داد گفت الان هماهنگ میکنم برو پیشش کارتا میسازه. نگران ش کون سفید نباش منم دفعه بعد پولشا از فلانی میکشم رو صورت حسابش میگم  دانلود فیلم سوپر ایرانی خودت گفتی هرچی خواست بده. نا مفهوم ادرسا گرفتم و رفتم اصلا نمیدونستم کجا میرم واسه چه کاری میرم .

سکس
کیر لیسی ,کیرمو خورد ساک میزد
نشست رو کیرم
کیر سوار من
پستونهای آویزون
کیر سواری

کوسشو براش پرکردم .خیس آب شده بود زنگ را زدم یه خانم گفت بله .گفتم من از کافه اومدم گفت دانلود فیلم سوپر ایرانی با کی کار داری؟گفتم نمیدونم گفت چیکار داری؟گفتم اونم نمیدونم. گفت اهان. در و را باز کرد و گفت دانلود سکسی بیا تو. رفتم تو یه خانم حدود35ساله اومد استقبالم. گفت چطوری عاشق. گفتم بله شما؟گفت فلانی قضیه را برام تعریف کرده و گفته یه کاری کنم یادتت بره. گفتم چی یادم بره مگه میشه یادم بره.خانمه کون سفید یه لباس راحت پوشیده بود دستم وگرفت برد تو اتاق نشستیم رو تخت.گفت سیگار میکشی گفتم نه. گفت همون دیگه اگه میکشیدی حالا ارومت میکرد. گفت حالا تعریف کن پسره ببینم. منم بی اختیار شروع کردم حرف زدن.یه به خودم که اومدم دیدم سرم تو دل خانمه .اونم کلا لباس نداره و منم بالا تنه چیزی ندارمو داره با سینم بازی میکنه وپک به سیگارش میزنه. گفتم مرسی که گوش میکنی اروم لباشا گذاشت رو لبم و دود سیگاررا خالی کرد تو دهنم.حس خوبی بود دانلود فیلم سوپر ایرانی .لبش رو لبم بود وسینه هاش چسبیده به صورتم وداشت با کیرم ور میرفت کون سفید .منم عین فلج مغزی ها بی تحرک دانلود سکسی .به خودم اومدم دیدم وای کیره داره شلوارا جر میده.خانمه چرخید رو بدنم و اروم شلوارما باز کرد ودرش اورد.گفت افرین فکر نمیکردم پسری به سن تو یه همچین مامله ای را داشته باشه.خلاصه اولش خورد و یکم بازی کرد و پاشد نشست روش. تمام وجودم سوخت از گرماش. نمیدونم چند بار شد ولی احساس میکردم بدنم ریکاوری شده به مجی فکر نمیکردم دیگه و فقط پوزیشن عوض میکردم دانلود فیلم سوپر ایرانی . واقعا نا نداشتم ولی حال روحیم بهتر شده بود گفتم خانم ببخشید ساعت چنده من باید برم خونه مادرم کون سفید نگران میشه الان. دانلود سکسی گفت الان بری اتفاقا شک میکنه گفتم چطور گفت ساعت8صبح باورم نمیشد. رفتم پشت بنجره اتاق پذیرایی دیدم راست میگه هوا کاملا روشنه. گفتم وای مگه میشه؟ چطور گذشت؟گفت دیدی گفتم یه کاری میکنم یادت بره. گفتم چی یادم بره گفت هیچی.بیا یکم بخواب ظهر برو خونه تا یه بهونه پیدا کنیم مامانت گیر نده.منم خیلی خسته بودم حوابم برد. با احساس لذتی از خواب پریدم دیدم بازم داره واسم لیس میزنه گفت چطوری عزیزم هرچی این خشکل را میخورم سیر نمیشم گفتم جدی پس بیا تا سیرت گنم. افتادم کون سفید روش باورکنید یجوری تلمبخ دانلود سکسی میزدم که احساس میکرده تو راهپیمایی دارم مرگ بر امریکا میگم. یه سکس کامل وباحال دانلود فیلم سوپر ایرانی. هردو بینفس افتادیم کنار همدیگه گفت مادرما اوردی جلو چشمم وحشی گفتم همینه ما اینیم. روزی 2بارهم کس و کونا میبندم لباساما عوض کردم و رفتم از خونش بیرون ولی الان دیگه مقل دیشب نبودم خیلی راحتتر و ازادتر. تا چند روز اول هرچی یاد مجی میوفتادم میرفتم خونه خانمه اونم همه جوره خوب حساب میکرد وسط همه سکسام میگفتم به عشق کون مجی میکنم. چند ماه گذشت بدنم تقویت نداشت باشگاهم که ول کرده بودم داشتم خپل دانلود سکسی میشدم تا یروز که رفتم خونه کون سفید خانم یه پسر دانلود فیلم سوپر ایرانی دیگم اونجا بود .گفت نمیدونستم میای و دیگه مجبوره کار اونم راه بندازم. گفت تو مشکلی نیست. رفتن تو اتاق حدود40دقیقه تمام میکردن وفقط صدای شالاپ شالاپ میوم . حالا ما کلا 5دقیقه طول میکشید. اومد طرف رفت و به خانمه گفتم این چیکار میکنه این همه میکرد. گفت خوب همه شیره میکشن. گفت شیره چیه؟

دانلود سکسی داستان های سکسی شهوانی داستان های سکسی تصویری داستان های سکسی کردن کس کس کردن ایرانی کون کردن ایرانی ماساژ جنسی ماساژ کس فیلم سکسی ماساژ سکسی ماساژ ماساژ سكسي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *