ایکس ایکس ایکس ابیگل کوس خیس وسط دوتا کیر کلفت

0 views

ایکس ایکس ایکس ابیگل کوس خیس وسط دوتا کیر کلفت

ایکس ایکس ایکس xxx بیتا خیلی داشت تقلا میکرد و زیر کف پاهای زنم خفه میشد!اخه فکر کنید از دیشب پاهای زنم توی کفش بودن و عرقی بودن!!!!همون موقع از کفش دراورده و گذاشته روی صورت یه دختر بیست ساله!!!!!پاهایی که خیلی عرقی بودن و بو میدادن!!!!در این بین فاطمه هم داشت کف پاهای مهدیه و دوستاش ایکس ایکس ایکس رو به نوبت میخورد و میلیسید!اینقدر خورده بود که کف پاهای مهدیه خیس شده بودن!!!فاطمه با کراهت لیس میزد و میگفت:اومممم…….اوففففف……مزه عرق بومادرون میده پاهاتون!!!!مهدیه و دوستاش هم زدن زیره خنده!!!!نیم ساعتی گذشت و آیدا که بیتا رو واقعا گاییده بود و صورت بیتا با عرق کف پاهای آیدا سرخ شده بود بلند کرد و برد توی کون بزرگ مهدیه!!!!فاطمه هم داد زد نامرده جنده دخترم رو ول کن!!!!!خفه شد!!!!!
بیتا هم توی کون مهدیه داشت خفه میشد و جون میداد ایکس ایکس ایکس و میگفت:اوممممم………اومممممم……..

دیگه خیلی نزدیک بودیم خیلی آروم آروم شروع کردم به لب گرفتن ایکس ایکس ایکس هنوز خجالت میکشید منم دستمو گذاشتم رو کونش داشتم با کونش بازی میکردم و هم لب میگرفتم اونم داشت از رو شلوار با کیرم ور میرفت بعد از ۱۰ دقیقه تیشرتش رو در آوردم و بعدش از خودمو بازم شروع کردم به لب گرفتن چند دقیقه بعدش بش گفتم بر گرد کونش رو چسبوندم به کیرم و میمالیدمش اونم حال کرده بود کم کم شلوارش رو در آوردم داشتم دکمه شلوارشو باز میکردم دستشو آورد جلو که کمک کنه منم دستشو گرفتم گزاشتم رو کیرم داشت دیوونه میشد میخواست یکم سریع تر باشیم منم میخواستم دیوونش ایکس ایکس ایکس کنم بعدش شلوارشو در آوردم بعدشم از خودمو اون داشت کیر منو می مالید منم از اونو دستشو کشیدم و کیرمو گزاشتم دم سوراخش یکم فشار میدادم اونم حال میکرد منم هم کون اونو هم کیر خودمو چرب کردم و فشار دادم خیلی راحت رفت تو ابیگل کوس خیس وسط دوتا کیر کلفت

سکس
بعد آیدا شلوار خودش رو کشید پایین و دهن بیتا ایکس ایکس ایکس رو گذاشت روی کس خودش و گفت:کسم رو بخور!!!!بیتا هم توی کس زنم داشت خفه میشد و به ناچار با کراهت از کسه آیدا میخورد و غور میزد و میگفت:جنده……اومممممم…….کثافت آشغال با این کسه چرکیت!!!!!خلاصه حدود یک ساعت این ماجرا
ابیگل رو میشناختم,عاشق کوس و کون دادن بود , ایکس ایکس ایکس یه روز با دوستم برنامه کردیم ترتیبشو بدیم خودشم دوست داشت و استقبال کرد از هیجان دوتا کیر دشت میمرد ,نمیدونست چجور شروع کنه .میخواست همه سوراخاشو با کیر پر کنه .قول گرفت داففه بعدی با چهارتا کیر بریم سراغش .

زنم آب کیر سیاه رو تو دهنم تف کرد گفت خیلی ممنون منم گفتم خخخخخ انتظار یه جواب دیگه داشتم ایول دمت گرم بعدش گفت اگه منتظری پس بگم گفتم نمیدنم اخه بچه ها که از این چیزا بلد نیستن گفت بابا بزرگگگگگ بهش گفتم تو فقط حرف بزن یه استکیر ? گفتم استیکرش که فایده نداره خودشو بده گفت خخخخخ پس ایکس ایکس ایکس یعنی بیام ؟؟ بش گفتم چرا که نه بیا گفت الان میام یکم دری وری گفتیم بازم بعد گفتم کی منتظرت باشم گفت نمیدونم بهش گفتم دیدی نمیای خندید گفت واقعا منتظر بودم تا بگی من فکر کردم داره منو فیلم میکنه ولی داشت جدی میگفت یکم چرت و پرت گفتیم و قرار گذاشتیم دو روز بعد اومد دقیقا سر ساعت xxx.

سکس حشری ایرانی

ایکس ویدئو ایکس همستر اویل انجل السا جین لیه گوتی سكس انجيلا وايت أنجيلا وايت انجيلا وايت سکس میلف ایرانی سكس ميلف