ایکس ان ایکس ایکس کوس پشمالو دختر لاغر پر از آب شد خوشبخت رو پیدامیکنه به تمام

ایکس ان ایکس ایکس کوس پشمالو دختر لاغر پر از آب شد

ایکس ان ایکس ایکس xnxx که حجاب خیلی خوبه و از بچگی جوگیر میشه و خودشو قنداق پیچ میکنه … حالا باز خوبه این فازش گذشته و چن سال پیش اینطور بوده ولی الانش هم فکر کنید نمیذارن بچه توی مهمونی پیرهن بپوشه ! باباش اسمش امیره … فک کنم حدودا سی و سه چهار سالش باشه این مرتیکه الدنگ یه مدت طولانی هم معتاد بوده حالا واسه ما ادا تنگا رو در میاره مذهبی تعصبی خودشو جلوه میده ? خلاصه من یه روز دیدم این بچه داره گریه میکنه و روسری سرشه گفتم عزیزم چی شده اول یکم امتناع کرد از گفتن ولی بعدش بهم گفت به زور روسری سرم کردن و من نمیخواستم من ایکس ان ایکس ایکس … گفتم کی مجبورت کرد گفت بابام … منم اعصابم خرد شد رفتم پیش اقا امیر .

طول کشید و فاطمه و دخترش بیتا رو خفه کردن!در آخر آیدا بیتا رو به شکم خوابوند رو زمین و فاطمه رو برد نزدیک کف پاهای بیتا دخترش!!!!و گفت:الان کاری باهات میکنم که دیگه درس عبرتی باشه واستون که دیگه از این غلط ها نکنین!بعد شروع کرد دهن فاطمه رو مالوندن کف پاهای دخترش بیتا ایکس ان ایکس ایکس فاطمه هم در حالی که داشت از عرق کف پاهای دختر خودش بو میکشید گفت:اوفففف……بیتا خاک بر سرت با این بوی پاهات……اومممم……اوفففف……..آیدا زد زیره خنده و گفت:بخور فاطمه جون که کف پاهای دختره خودته!!!!هه…..هه…..هه……لیس بزن!!!!!فاطمه هم شروع کرد لیسیدن!!!!بیتا هم که از خجالت سرخ ایکس ان ایکس ایکس شده بود که مادرش داشت کف پاهاش رو زبون میزد گفت:

کوس پشمالو دختر لاغر پر از آب شد گفت من کجام؟ _من:حالتون بد شده بود تو استخر سهیلا یه نگاهی به خودش کرد و فهمید درچه وضعیتیه و گفت: _تو با چه اجازه ای دست به من زدی آشغال منم من من کردمو گقتم : خانوم حالتون خوب نبود هیچ کسم خونه نبود ترسیدم اتفاقی براتون بیفته که گفت: تو غلط کردیو اومد یه یکی خوابوند تو گوشم و گفت گمشو از جلو چشام. منم رفتم تو ایکس ان ایکس ایکس اتاقم تو این فکر بودم که باید جور و پلاسمو جمع کنمو برم که سهیلا درو باز کردو اومد تو گفتم حتما میخواد پرتم کنه بیرون از خونش مدل داگی وایساده بودم.واحمد با دست چپش موم.رو به عقب میکشید و بادست راستش رو باسنم.سیلی میزد و مشغول تلمبه زدن بود برخورد شکم.با باسنم صداش همه جا پیچیده بود وقتی کیرش رو میداد بیرون و میبرد داخل کونم میگوزید ضربه هاش محکم تر میشد با هر ضربش کل بدنم میلرزید به جلو میرفتم که احمد موهام رو به عقب میداد رو باسنم موج مینداخت ایکس ان ایکس ایکس تا کمرم حس میکردم سینه هام اویزون شده بودن و عقب و جلو میرفتن و گاهی هم یه دستی و حالی به سینم میداد داشتم لذت میبردم برعکس دفعه اول که همش درد بود و سوزش

سکس

تو رو خدا مامان معذرت میخوام ایکس ان ایکس ایکس میدونی که من پاهام رو زیاد نمیشورم!آیدا دوباره زد زیره خنده و گفت:حقته فاطمه!!!با اون خواهرای کون ناشورت!!!!!تو باید از عرق کف پاهای دختره خودت بخوری تا بفهمی یه من ماست چقدر کره داره!بعد صورت فاطمه رو روی کف پاهای بیتا فشار داد و گفت دیکه بسه ایکس ان ایکس ایکس فاطمه تو برو گمشو بشین اونجا.من هنوز با دخترت کار دارم.فاطمه گفت:خواهش میکنم.بسشه!!!بیتا دیگه از این کارها نمیکنه!!!بزار ما بریم
اینقدر عاشق کوس دادن هست که وقت نمیکنه پشماشو کامل بزنه ,انگشت میکنه تو کوسش ,,انگشت به کلفتی کیر نیست پس دنبال کیر کلفت میگرده ,وقتی اولین کیر خوشبخت رو پیدامیکنه به تمام روشها ممکن کوس میده ,میپره رویه کیر و میزاره کیر تا ته توش فرو بره تا کوسه از آب پر بشه ابیگل کوس خیس وسط دوتا کیر کلفت ایکس ان ایکس ایکس xnxx.

ایکس ایکس ایکس ایکس ویدئو ایکس همستر اویل انجل السا جین لیه گوتی سكس انجيلا وايت أنجيلا وايت انجيلا وايت سکس میلف ایرانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *