اوا آدامز با کوس آماتور باید مراعات کرد پاره نشه

اوا آدامز با کوس آماتور باید مراعات کرد پاره نشه

اوا آدامز Ava Addams بیتا خیلی داشت تقلا میکرد و زیر کف پاهای زنم خفه میشد اخه فکر کنید از دیشب پاهای زنم توی کفش بودن و عرقی بودن همون موقع از کفش دراورده و گذاشته روی صورت یه دختر بیست ساله!!!!!پاهایی که خیلی عرقی بودن و بو میدادن!!!!در این بین فاطمه هم داشت کف پاهای مهدیه و دوستاش رو به نوبت میخورد و میلیسید!اینقدر خورده بود که کف پاهای مهدیه خیس شده بودن!!!فاطمه با کراهت لیس میزد و میگفت:اومممم…….اوففففف……مزه عرق بومادرون میده پاهاتون!!!!مهدیه و دوستاش هم زدن زیره خنده!!!!نیم ساعتی گذشت و آیدا که بیتا رو واقعا گاییده بود و صورت بیتا با عرق کف پاهای آیدا سرخ شده بود بلند کرد و برد توی کون بزرگ مهدیه!!!!فاطمه هم داد زد نامرده جنده دخترم رو ول کن!!!!!خفه شد!!!!!
بیتا هم توی کون مهدیه داشت خفه میشد و جون میداد اوا آدامز و میگفت:اوممممم………اومممممم……..
بعد آیدا شلوار خودش رو کشید پایین و دهن بیتا رو گذاشت روی کس خودش و گفت:کسم رو بخور!!!!بیتا هم توی کس زنم داشت خفه میشد و به ناچار با کراهت از کسه آیدا میخورد و غور میزد و میگفت:جنده……اومممممم
کشیدم پایین 20 دقیقه ای برام میخورد

با کوس آماتور باید مراعات کرد پاره نشه

سکس
زهرا اون احل لاین و از این جور سر گرمی ها بود .خونشون با ما فاصله اوا آدامز زیادی نداشت شاید 20 دقیقه . یک روز موبایلش رو ی میز بود برشش داشتم به موبایل خودم زنگ زدم و شماره افتاد سریع گذاشتم سر جاش و برگشتم سر کارم. بهش اس دادم. نه بابا پایه بود .دعوتش کردم تو لاین به یک گروه سکسی .اولش اومده بود فقط میگفت زشته نکنید ولی بعدش دیدم نه لایک میکنه .خلاصه ادامه دادیم تا من از هتل اومدم بیرون . رابطه مون هم قطع شد و من هم هیچ کاری نکردم .یک روز دوستم میلاد به من گفت توی بالاشهر یک مهمونیه جشن تولده بیا بریم دختر پسریه.. من هم از خدا خواسته رفتم … نشسته بودم داشتم سیگار میکشیدم که دیدم یک نفر اون ور شبیه زهرا نشتسه با لباسی نه چندان مناسب .خلاصه بهش خندیدم .اومد جلو صورتش رو سلام کرد و من رو بوسید . من هم که ماتم برده بود مونده بودم چی کار کنم دستش رو گرفتم نشوندمش جای خودم .. اوا آدامز حالش رو پرسیدم و بعد مشقول تماشای رقص دو دختر بودیم با هم . کاملا احساس میکردم داره بدنش داغ میشه و هی شانه اش رو به من میزد .. خلاصه جشن تموم شد دوباره من رو بوسید و رفت . من هم گفتم نامردیه این باشه و نکنیم چی . گفتم قشنگ بود هر دو .گفت یک چیزی بگم .گفتم جانم

Ava Addams آنچه زنان میخواهند ,کیر مردان؟

کردم تو کونش اه محکمی کشید
خونشون دنبالش بهش گفتم همون لباسرو زیرش بپوش میخام ببینم اوا آدامز گفت باشه اومده بود رفتم یک جایه خلوت. گفتم در بیار خوب ببینم همکارم چی شده توی اون لباس خشگل .دیدم از ماشین رفت پایین لباسشو د راورد نشست و همون جوری که نشست زد رو پام گفت پسندیدی گفتم اره خوبه فقط یه مشکلی هست ؟پشت این لباس خوشگل و زیبا من فک میکنم دوتا سینه خوشگل و مرمری قایم شده باشه میزاری ببینم گفتش تو میخای ببینی خودت تلاش کن من هم از خدا خواسته رفتم جلو سریع کشیدم بیرون دیدم دوتا مرمر مثل الماس زد بیرون .رفتم جلو خوب خوردم به یک دفعه دیدم گردنم خیس شد اوا آدامز بالا رو نگاه کردم دیدم داره میمکه گفتم جون گفت کوفت کارت ررو بکون خلاصه کشیدم پایین جاتون خالی یک 20 دقیقه ای برام میخورد بعدش دیدم داره

کردم تو کوس راحت میرفت در میومد
کردم تو کونش اه محکمی کشید گفت درد میکنه گفته کست بازه گفت اره گفتم بابا ایول افتتحا کنندش کی بوده جواب نداد کردم تو کوس راحت میرفت در میومد . خواهر این کار رو گاییدم قرص نخورده بودم و برام خیلی ساک زده بود سه تا تلمبه محکم زدم دیدم ابم اومد .کشیدم بیرون ریختم رو در ماشین گفتم کثیف نشه .بعد سریع اوا آدامز لباسامو تنم کردم و راه افتادم تو راه بهم گفت دوست دارم هر هفته بیای خونمون با هم خوش بگذرونیم من گفتم چشم . ولی هنوز از این قضیه 3 ماه میگذره اون هیچ محلی به من نمیده اگه گیرش بیارم کونش رو مثل کوسش میکنم ولی خودمونیم حال میده سکس ها نه.

سکسی عمو جانی سکس تنگ سکس اتفاقی کلیپ سکس دختر ایرانی کلیپ سکسی شهوانی کلیپ سکسی کوتاه کلیپ لز کلیپ کوتاه سکسی كليپ سكسي دانلود فیلم لزبین دانلود فیلمهای سکسی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *