آب کیر تا ته تو کونم کرد خوشگل میکنم تا یک روز که تو مدرسه

0 views
0%

آب کیر تا ته تو کونم کرد

آب کیر هستش ولی خیلی خوش اندام بود سفید و قد بلند به خاطر همین هر کاری می کردم که بکشونم سمت خونه و بکنمش نمیشد . اخه من از این بچه پروهام که نمیزارم مهر شماره خشک بشه سریع میرم تو کار سکس به خاطر همین عشق به سکس و تنوع طلبی نتونستم تا حالا ازدواج کنم ،
خلاصه ما طبق عادت قبلیمون به این هم پیشنهاد دادیم که این همش میگفت من میخوام اولین سکسم رو با شوهرم داشته باشم آب کیر . اگر میخوای منو ببینی باید بیرون با هم قرار بزاریم من خونه نمیام ما هم باهاش بیرون قرار گذاشتیم نشستیم تو تاکسی که تا سمت خونشون با هم بریم من خودمو چسبوندم بهش بلند گفت برو اونور اقا من رنگم تو ماشین عوض شد یارو راننده تاکسی هم رید به ما میخواست ما رو پیاده کنه که برگشت گفت با همیم خلاصه ضایع شدیم اون روز ، بعد از اینکه از هم جدا شدیم پیش خودم گفتم من این سگ پدرو باید بکنم اینجوری فایده نداره یه چند سری به هر ترفندی بود خواستیم بیاریم خونه بازم نشد به خاطر همین دیگه باهاش قهر کردم آب کیر چون منو دوس داشت به گفته خودش هی اس ام اس میداد اس ام اس های عاشقانه و از این کوفتیا منم جواب نمیدادم اصلا
مریم تپلی زن شوهر دار سکسی‌

تا ته تو کونم کرد

سکس
دلم کس میخواست
همیشه از بچگی دلم میخواست دختر بودم ولی هیچ وقت نتونستم به هیچ کس بگم چند بارم به مامان بابا گفتم آب کیر ولی نه باور میکردن نه میخواستن که باور کنن هر وقت میرفتم تو رویا با خودم فکر میکردم که لباسای خوشگل توری ساتن میپوشم کلی خودم خوشگل میکنم تا یک روز که تو مدرسه یکی از دوستام گفت بیا خونه ما درس بخونیم من هم بعد از مدرسه با کلی دوز کلک سر مامانم کلاه گذاشتم که میرم بیرون باز زود برمیگردم وقتی رسیدم اونجا دیدم خواهرش در واز کرد من رفتم داخل بعد به ما گفت من کاری دارم میرم بیرون زود برمیگردم تو این هیری بیری این دوستم که من دعوت کرده بود من برد تو اتاقش کلی باهم حرف زدیم سگا آب کیر بازی کردیم تا ناگهان به من گفت راستی احسان دیدم بعضی وقتی سر کلاس شورت زنونه اولش منکر شدم ولی اون گفت نه راستشو بگو چرا اولین بار بود که یکی از من این سوال خیلی صادقانه میپرسید بعد دیدم تنها دوستی که دارم همین یک دونه است

خوشمزه ترین کیری که خوردم

من بغل کرد
گفتم من همیشه فکر میکنم دخترم بعد از اون روز که باهم دوست تر شدیم چند روز بعد که رفتم خونشون خودش آب کیر خواهرش باهم خونه بودن خواهر برگشت گفت دوست داری دختر واقعی باشی گفتم اره بعد گفت خوب تو از الان خواهر من بعد من برد تو اتاقش لباس دخترونه خودش کرد تنم دیگه دنیا برام بهشت شد یکی باور کرد که مم دخترم بعد از اون همیشه تو خونه اونا بودم مثل یک دختر آب کیر واین بهترین خاطرات کودکیم بود ارایشم میکرد برام لباس خوشگل میگرفت وحتی چند بارم من برادرش با خودش برد مهمونی دوستاش که حتی دوستاش فکر نکردن که من پسرم تا اینکه یک روز دوستم که خونه نبود خواهرش گفت دوست داری خانوم بشی گفتم یعنی چی گفت دخترا با خانوما فرق دارن گفتم نمیدونم گفت اگه خواستی به من بگو من که واقعا نمیدونستم جریان چیه گفتم باشه کی گفت فردا که مدرسه تعطیل شد به داداشم نگو بیا چند کوچه بالاتر وایسا میام دنبالت میریم مهمونی مننم فردا که شد

تا ته تو کونم
رفتم سر قرار بعدش رفتیم خونه دوستش اونجا لباسام عوض کردم ارایش کرد همینجوری که با دوستاش نشسته بودم چند تا مرد اومدن تو مهمنی یکیشون من بغل کرد بوسید و شروع کرد با من حرف زدن همینجوری که باهام صحبت میکرد دست کرد لای پام شروع کرد به مالوندنم من اولش خجالت میکشیدم ولی بعد یکم خوشم اومد اقاه من نشوند رو پاش هی بوسم میکرد بعد دیدم کیزش در آب کیر اورد اروم گذاشت لای پام شروع کرد به مالوندم سوراخم من که هم ترسیده بودم هم خوشم میامد یک هو کرد تا ته تو کونم وای چقدر درد داشت هم درد هم حس خوب یک زره که بالا پاین کرد دیگه راحت شدم وقتی کارش تموم شود خواهر دوستم بغلم کرد گفت تو دیگه خانوم شدی عزیزم
کیر بزرگ انجمن کیر تو کوس سکس کیر بزرگ سکس کیر کیر ایرانی سکس کیر انجمن کیر تو کس کیر تو کوس کیر تو کس کیر جوردي جوردی کلیپ سکسی

From:
Date: November 1, 2022